Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lượng tiền gửi vào ngân hàng: trường hợp NHTMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lượng tiền gửi vào ngân hàng: trường hợp NHTMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1.Đặt vấn đề nghên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.1 Mục tiêu chung
2.1.2 Mục tiêu cụ thể
3.1. Phạm vi nghiên cứu
Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Cơ sở lý luận về tiền gửi tiết kiệm
2.1.2. Tiến trình ra quyết định của khách hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua
3.2.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.2.2. Tình hình về tiền gửi tiết kiệm
3.2.3. Tính ổn định và đa dạng của các khoản tiền gửi
3.3. Định hướng, mục tiêu phát triển SCB đến năm 2012 và giai đoạn kế tiếp
3.3.1.Định hướng chung
3.3.2. Mục tiêu chung
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO SCB CẦN THƠ
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lượng tiền gửi vào SCB Cần Thơ
4.2.1. Nhận thức nhu cầu
4.2.2. Tìm kiếm thông tin
4.2.3. Đánh giá
4.2.4. Lựa chọn
4.2.5. Kết quả mô hình hồi quy Probit về quyết định gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng SCB
4.2.6. Kết quả hồi quy tương quan các yếu tố tác động đến lượng tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN VÀO NGÂN HÀNG
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.2. Giải pháp
5.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp
5.2.2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing
5.2.3. Mở rộng mạng lưới hoạt động
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
617
Bài viết
1,308
Thành viên
275
Thành viên mới
anthinh01