Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Vài nét về thương hiệu
2.1.2. Các chiến lược Marketing giữ vững khách hàng
2.1.3. Các phương thức giao tiếp Marketing hỗn hợp
2.1.4. Tổ chức - Thực hiện - Kiểm tra các chiến lược
2.1.5. Lập mô hình ma trận SWOT & lựa chọn chiến lược phù hợp nhất
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: CO.OP MART CẦN THƠ - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1. SAIGONCO.OP VÀ HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OPMART
3.1.1. Saigon Co.op
3.1.2. Hệ thống siêu thị Co.opMart
3.2. GIỚI THIỆU CO.OPMART CẦN THƠ
3.2.1. Giới thiệu chung
3.2.2. Cơ cấu tổ chức
3.3. CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU CO.OP MART CẦN THƠ
3.3.1. Hoạt động kinh doanh
3.3.2. Dịch vụ khách hàng
3.3.3. Hoạt động khuyến mãi, chiêu thị:
3.3.4. Hoạt động xã hội
3.4. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA
3.4.1 Đánh giá chung về kết quả hoạt động trong giai đoạn từ năm 2004 đến nay ... 31 3.4.2. Phương hướng hoạt động cho năm 2007 và trong dài hạn
3.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CO.OP MART CẦN THƠ
3.5.1. Thuận lợi:
3.5.2. Khó khăn
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG CÁC CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO UY TÍN
THƯƠNG HIỆU CO.OP MART TẠI THỊ TRƯỜNG TPCT
4.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TPCT:
4.1.1. Khách hàng
4.1.2. Đối thủ cạnh tranh
4.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯƠNG HIỆU CO.OP MART
4.2.1. Tài chính:
4.2.2. Nhân lực
4.3. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA CHI NHÁNH CO.OP MART CẦN THƠ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
4.3.1. Điểm mạnh
4.3.2. Điểm yếu
4.3.3. Những vấn đề đặt ra
4.4. CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU CO.OP MART:
4.4.1. Phân tích SWOT của siêu thị Co.op Mart Cần Thơ
4.4.2. Thực trạng xây dựng và bảo vệ thương hiệu Co.op Mart tại thị trường Cần Thơ (kết quả và nguyên nhân)
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO UY TÍN THƯƠNG HIỆU CO.OP MART TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM:
5.1.1. Đa dạng hóa sản phẩm, cung ứng kịp thời
5.1.2. Ổn định chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm:
5.1.3. Trưng bày đẹp
5.2. VỀ CHIẾN LƯỢC GIÁ
5.2.1. Ổn định giá cả
5.2.2. Giảm tối đa các chi phí.
5.3. VỀ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
5.3.1. Phát triển chi nhánh
5.3.2- Tăng cường các hoạt động phân phối
5.4. VỀ CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ:
5.4.1. Quảng cáo
5.4.2. Khuyến mãi, hậu mãi.
5.4.3. Các hoạt động tuyên truyền
5.5. VỀ CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI:
5.5.1. Đối với nhà điều hành
5.5.2. Đối với đội ngũ nhân viên
5.6. CÁC CHIẾN LƯỢC KHÁC
5.6.1. Mục tiêu tăng doanh số, tăng lợi nhuận.
5.6.2. Mục tiêu tạo ra giá trị tăng thêm
5.6.3. Mục tiêu bảo vệ thương hiệu
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Về phía siêu thị Co.op Mart Cần Thơ
6.2.2. Về phía Nhà Nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris