Luận văn Đánh giá chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn và các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái miệt vườn ở Thành phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Đánh giá chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn và các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái miệt vườn ở Thành phố Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Địa bàn nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm cơ bản trong du lịch
2.1.3. Du lịch sinh thái bền vững
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.4. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DLST TP.CT
3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn
3.1.3. Hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng và hạ tầng xã hội
3.1.4. Đánh giá chung các điều kiện và nguồn lực phát triển du lịch sinh thái Thành Phố Cần Thơ
3.2. CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CHỦ YẾU TẠI TP.CẦN THƠ
3.2.1. Du lịch sinh thái
3.2.2. Du lịch văn hóa
3.2.3. Du lịch MICE
3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2004 - 2006
3.3.1. Số liệu thống kê về du khách
3.3.2. Thu nhập từ hoạt động du lịch
3.3.3. Cơ sở vật chất du lịch
3.3.4. Lao động ngành
3.3.5. Đầu tư phát triển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SẢN PHẨM DLST Ở TP. CẦN THƠ
4.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ DU KHÁCH
4.1.1. Giới tính
4.1.2. Độ tuổi của du khách
4.1.3. Nơi ở của du khách
4.1.4. Thu nhập
4.1.5. Nghề nghiệp
4.1.6. Trình độ học vấn
4.1.7. Thói quen đi du lịch
4.2. THỊ HIẾU VÀ QUAN NIỆM CỦA DU KHÁCH VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH SINH THÁI
4.2.1. Lý do quan trọng nhất mà du khách chọn tham quan du lịch ở CT
4.2.2. Các hoạt động du khách thích nhất khi đến du lịch tại TP.CT
4.2.3. Quan niệm của du khách về loại hình du lịch sinh thái
4.3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA KHÁCH DU LỊCH
4.3.1. Khả năng đáp ứng nhu cầu về các hoạt động
4.3.2. Khả năng đáp ứng về sức chứa tại các điểm vườn
4.4. TỔNG CHI PHÍ DU HÀNH CỦA DU KHÁCH
4.4.1. Khoảng cách giữa các vùng du lịch so với điểm đến
4.4.2. Chi phí vận chuyển trung bình/khách
4.4.3. Chi phí lưu trú trung bình/khách
4.4.4. Chi tiêu tại điểm trung bình/khách
4.4.5. Chi phí du hành của du khách
4.4.6. Cơ cấu chi phí du hành của du khách
4.5. XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THU HÚT DU KHÁCH ĐẾN THAM QUAN DLST TẠI TP.CẦN THƠ
4.5.1. Nhân tố về danh tiếng
4.5.2. Nhân tố về sự thuận tiện
4.5.3. Nhân tố về sự hưởng thụ
4.6. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN SẢN PHẨM DLST Ở TP.CT
4.6.1. Về thắng cảnh tự nhiên
4.6.2. Về sự thân thiện của người dân địa phương
4.6.3. Về hướng dẫn viên
4.6.4. Về hệ thống thông tin liên lạc
4.6.5. Về điều kiện an ninh
4.6.6. Về phong cách phục vụ của nhân viên
4.6.7. Về an toàn vệ sinh thực phẩm
4.6.8. Về sự đa dạng của nhà hàng, khách sạn
4.6.9. Về hệ thống giao thông
4.6.10. Về hàng lưu niệm, sản vật của địa phương
4.6.11. Về tính liên kết giữa các điểm du lịch
4.6.12. Về sự đa dạng của các hoạt động vui chơi giải trí
4.7. ĐÁNH GIÁ CHUNG SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH
4.7.1. Đối với khách du lịch nói chung
4.6.2. Đối với khách địa phương
4.6.3. Đối với khách trong nước
4.6.4. Đối với khách quốc tế
4.6.5. Mức độ thỏa mãn sau khi trừ chi phí cơ hội
4.6.6. Chi phí cơ hội của du khách
4.8. PHẢN ỨNG CỦA DU KHÁCH
4.8.1 Sự quay lại của du khách đối với điểm vườn du lịch sinh thái trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ
4.8.2 Mức độ tuyên truyền, quảng bá của du khách
4.9. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH
4.9.1. Những kết quả đạt được
4.9.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1. Tồn tại
5.1.2. Nguyên nhân
5.2. CƠ SỞ ĐƯA RA GIẢI PHÁP
5.2.1. Quan điểm, định hướng phát triển của ngành du lịch TP.Cần Thơ --- 88 5.2.2. Những đánh giá, quan điểm, nhận xét của du khách
5.3. MA TRẬN SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức)
5.2.1. Điểm mạnh
5.2.2. Điểm yếu
5.2.3. Cơ hội
5.2.4. Thách thức
5.2.5. Ma trận phân tích SWOT
5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DLST Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ
5.4.1. Giải pháp khắc phục chất lượng dịch vụ sản phẩm DLST
5.4.2. Giải pháp nâng cao ý thức của người dân và năng lực quản lý của cán bộ
5.4.3. Giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng
5.4.4. Giải pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý
5.4.5. Giải pháp tạo ra sản phẩm đặc trưng
5.4.6. Giải pháp để trở thành trung tâm DLST ở ĐBSCL
5.4.7. Giải pháp thu hút đầu tư
5.4.8. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai
5.4.9. Giải pháp quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu
5.5. NHỮNG TÁC ĐỘNG TRONG KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DLST Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với những người làm du lịch
6.2.2. Đối với Sở Du Lịch Thành Phố Cần Thơ
6.2.3. Đối với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris