Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế của các điểm du lịch cộng đồng Tiền Giang đối với nông dân

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế của các điểm du lịch cộng đồng Tiền Giang đối với nông dân
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài:
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn:
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung:
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU:
1.3.1. Các giả thuyết kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu:
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU:
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm:
2.1.1.1. Định nghĩa về du lịch và các loại hình du lịch
2.1.4. Một số mô hình và mức độ tham gia cua cộng đồng
2.1.4.1. Một số mô hình du lịch cộng đồng trên thế giới và trong nước
2.1.4.2. Mức độ tham gia của cộng đồng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu:
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu:
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TIỀN GIANG
3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
3.2. THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH DU LỊCH TIỀN GIANG
3.2.1. Sản phẩm du lịch hiện có tại Tiền giang
3.2.1.1. Tài nguyên du lịch:
a) Tài nguyên du lịch tự nhiên
b) Tài nguyên nhân văn
3.2.1.2. Cơ sở hạ tầng:
3.2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.1.4. Các dịch vụ du lịch:
a) Kinh doanh lưu trú và ăn uống
b) Hoạt động lữ hành:
c) Vận chuyển
3.2.1.5. Nhân lực :
3.2.2. Tình hình đầu tư
3.2.3. Lượng khách đến Tiền Giang
3.2.4. Doanh thu :
3.3. THỰC TRẠNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở TIỀN GIANG
3.3.1. Mô hình du lịch cộng đồng Tiền Giang
3.3.2. Lượng khách
3.3.3. Tình hình đầu tư cho du lịch cộng đồng:
3.4. HIỆU QUẢ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG MANG LẠI CHO NÔNG DÂN:
CHƯƠNG 4
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC ĐIỂM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG MANG LẠI CHO NGƯỜI DÂN
4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU:
4.2. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LỢI NHUẬN DU LỊCH CỦA NGƯỜI DÂN KINH DOANH DU LỊCH:
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THAM GIA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
5.1. Giải pháp tăng cường sự hợp tác, tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch
5.2. Giải pháp hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1.KẾT LUẬN:
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris