Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ

MỤC LỤC
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục hình
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu vấn đề
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương Pháp luận (Cơ sở lý luận)
2.1.1. Khái niệm marketing
2.1.2. Marketing du lịch
2.1.3. Lý thuyết phân tích ma trận SWOT
2.1.4. Chiến lược Maketing hỗn hợp
2.1.5. Hệ thống phân phối trong du lịch
2.1.6. Phân tích hồi quy chuỗi thời gian theo mùa vụ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
Chương 3 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1. Một số nét cơ bản về Trung Tâm Điều Hành Du lịch Cần Thơ
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh về lĩnh vực du lịch trong nước
3.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động về lĩnh vực du lịch trong nước theo tuyến điểm
3.2.3. Phân loại khách hàng mục tiêu của công ty
3.3. Dự báo tình hình khách du lịch nội địa của Trung Tâm trong năm 2007
3.4. Giới thiệu về sản phẩm du lịch trong nước
3.5. Giới thiệu về mạng lưới phân phối
3.6. Thực trạng Hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch trong nước của Trung Tâm
3.6.1 Chiến lược về sản phẩm
3.6.2. Chiến lược giá
3.6.3. Chiến lược phân phối
3.6.4. Chiến lược chiêu thị
3.6.5. Chiến lược con người
3.6.6. Chiến lược về tiến trình
Chương 4 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN PHẨM DU LỊCH NỘI ĐỊA
4.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.1. Môi trường kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch nội địa
4.1.2. Môi trường pháp luật và chính trị
4.1.3. Môi trường văn hóa _ Xã hội
4.2. Phân tích môi trường vi mô
4.2.1. Đối thủ cạnh tranh
4.2.2. Khách hàng
4.2.3. Nội bộ công ty (Trung Tâm Điều Hành)
4.2.4. Người cung ứng
4.3. Phân tích SWOT cho sản phẩm du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ
4.3.1. Phân tích điểm mạnh
4.3.2. Phân Tích điểm yếu
4.3.3. Phân tích cơ hội
4.3.4. Phân tích những thách thức, đe dọa
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN MARKETING THU HÚT KHÁCH HÀNG
5.1. Một số giải pháp khắc phục điểm yếu và thách thức
5.1.1. Những giải pháp khắc phục điểm yếu
5.1.2. Những giải pháp hạn chế các mối đe dọa, thách thức
5.2. Chiến lược Marketing thu hút khách hàng
5.2.1. Chiến lược về Sản Phẩm
5.2.2. Chiến lược giá
5.2.3. Kênh phân phối
5.2.4. Chiến lược về cổ động- xúc tiến dịch vụ
5.2.5. Chiến lược về con người
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris