Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất luợng dịch vụ tại các sàn giao dịch bất động sản ACBR của công ty cổ phần địa ốc ACBR

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất luợng dịch vụ tại các sàn giao dịch bất động sản ACBR của công ty cổ phần địa ốc ACBR
MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề
1.1.1. Tình hình kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
1.1.2. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về bất động sản
2.1.2. Các thuộc tính của bất động sản
2.1.3. Đặc tính của hàng hóa bất động sản
2.1.4. Các yếu tố cấu thành thị trường bất động sản
2.1.5. Khái niệm về thị trường bất động sản
2.1.6. Các đặc trưng của thị trường bất động sản
2.1.7. Khái niệm về dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ
2.1.8. Mô hình serqual
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Mô tả cách thức lấy mẫu
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Chương 3: Khái quát về qui trình thực hiện dịch vụ tại công ty cổ phần địa ốc ACB
3.1. Giới thiệu khái quát về công ty
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Các loại hình dịch vụ về bất động sản tại công ty cổ phần địa ốc ACB24
3.1.3. Mô hình tổ chức
3.1.4. Đối tượng phục vụ của công ty
3.2. Qui trình thực hiện dịch vụ tại công ty cổ phần địa ốc ACB
3.2.1. Giới thiệu rao bán, cho thuê bất động sản
3.2.2. Dịch vụ pháp lý
3.2.3. Thanh toán tiền qua ngân hàng
3.2.4. Dịch vụ cho vay mua nhà
3.2.5. Định giá bất động sản
3.2.6. Môi giới BĐS
Chương 4: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại ACBR
4.1. Tổng quan về đặc điểm của khách hàng
4.1.1. Độ tuổi của khách hàng
4.1.2. Thu nhập
4.1.3. Nghề nghiệp
4.1.4. Khu vực sống
4.2. Mức độ thường xuyên đến sàn giao dịch bất động sản ACBR của khách hàng
4.3. Phương tiện tìm hiểu của khách hàng
4.4. Loại hình dịch vụ thực hiện
4.5. Điểm trung bình mức độ hài lòng của khách hàng về các yếu tố dịch vụ tại ACBR
4.6. Đánh giá thang đo chất lượng dịch vụ tại ACBR
4.6.1. Cronbach alpha cho thang đo chất lượng dịch vụ tại ACBR
4.6.2. Đánh giá thang đo chất lượng dịch vụ bằng phân tích nhân tố
4.7. Kiểm định mối liên hệ giữa sự hài lòng với các biến nhân khẩu học
4.8. Cảm nhận giá cả của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ACBR
4.9. Đánh giá lòng trung thành của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại ACBR
Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại ACBR
5.1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại ACBR60
5.1.1. Cơ hội
5.1.2. Thách thức
5.2.1. Điểm mạnh
5.2.2. Điểm yếu
5.3. Xây dựng ma trận swot
5.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty cổ phần địa ốc ACBR
5.4.1. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng
5.4.2. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhân viên và thu hút nhân tài
5.4.3. Nắm bắt thời cơ chín mùi khi khách hàng phàn nàn
5.4.4. Bồi dưỡng khách hàng trung thành
5.4.5. Thiết lập mạng lưới cộng tác viên
5.4.6. Cung cấp thông tin chính xác hơn cho khách hàng
5.4.7. Mở rộng mạng lưới sàn giao dịch
5.4.8. Mở rộng thời gian giao dịch
Chương 6: Phần kết luận và kiến nghị
6.1. Phần kết luận
6.2. Phần kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris