Luận văn đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tổ chức tiệc cưới của nhà hàng Đoàn 30 tại thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tổ chức tiệc cưới của nhà hàng Đoàn 30 tại thành phố Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Marketing và Marketing Mix
2.1.2. Quản trị Marketing
2.1.3. Kế hoạch Marketing
2.1.4. Chiến lược Marketing
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chuơng 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH TIN HỌC & THIẾT BỊ VĂN PHÒNG CẢNH TOÀN
3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và vị trí của công ty đối với nền kinh tế
3.1.3. Phương châm hoạt động của công ty
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
3.1.5. Khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI TẠI CỦA CÔNG TY
3.2.1. Nguồn nhân lực
3.2.2. Tình hình hoạt động Marketing của công ty
Chương 4: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1.1. Môi trường vĩ mô
4.1.2. Môi trường vi mô (Môi trường tác nghiệp)
4.2. PHÂN TÍCH SWOT
Chương 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY GIAI ĐOẠN 04/2009 - 04/2010
5.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG NĂM QUA CỦA CÔNG TY
5.2. CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 04/2009 - 04/2010
5.2.1. Mục tiêu tài chính
5.2.2. Mục tiêu Marketing
5.3. CÁC CHIẾN LƯỢC CỤ THỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY
5.3.1. Chiến lược sản phẩm
5.3.2. Chiến lược giá
5.3.3. Chiến lược phân phối
5.3.4. Chiến lược chiêu thị
5.4. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH KÍCH THÍCH TIÊU DÙNG
5.4.1. Chương trình treo băng rol trên các đường phố
5.4.2. Chương trình khuyến mãi, quà tặng và bốc thăm trúng thưởng
5.5. DỰ KIẾN KẾT QUẢ LỜI LỖ
5.6. KIỂM TRA
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris