Danh sách 1000 nhà trọ tại TP. Cần Thơ (liên tục cập nhật)

702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 144/18, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT
Số phòng: 19, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ:02926540659
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 145k/19, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0917417519
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 147E/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 09399309780
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 79/44, hẻm 79 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0976271388
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 79/43, hẻm 79 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 01683353986
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 69/10/1, hẻm 69 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 3, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0939816759
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 69/20/49, hẻm 69 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 10m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0908110999
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 142 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 01637819360
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 23 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 16, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 16m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 02923892157
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 150 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 16, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 16m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 02923890246
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 35 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: gia đình
Diện tích:khoảng 16m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 02923890895
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 40C Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0919080443
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 34A Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 20m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0982265979
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 26 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 02923893590
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 140A Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 24, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0932902844
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 136 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0918441903
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 124 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 15, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 02923892078
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 80A Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 02923896109
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 110A Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 15, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12-24m2
Điện thoại liên hệ:02926250440
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ số 108 Vành đai phi trường , TPCT
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, gia đình
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 02923897246
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris