Danh sách 1000 nhà trọ tại TP. Cần Thơ (liên tục cập nhật)

702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/15, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TP. Cần Thơ
Số phòng: 11, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 17m2
Điện thoại liên hệ: 02923.838.873
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/12N, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TP. Cần Thơ
Số phòng: 13, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Diện tích:khoảng 12-20m2
Điện thoại liên hệ: 02923.740.141
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/12T, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TP. Cần Thơ
Số phòng: 25, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 0909.373.808 (chị Lan)
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/12T1, hẻm 190 đường 30/4, TP. Cần Thơ
Số phòng: 15, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 20m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0121.423.5798 (chú Tần)
 
234
1
18

badboy

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/13/2, hẻm 190 đường 30/4,TP. Cần Thơ
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 0987.563.969
 
234
1
18

badboy

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/13/18, hẻm 190 đường 30/4, TP. Cần Thơ
Số phòng: 6, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 10m2
Điện thoại liên hệ: 02923.739.183
 
234
1
18

badboy

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/9, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Số phòng: 14, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 02923.839.340
 
234
1
18

badboy

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Địa chỉ: số 190/5/3B, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Số phòng: 3, toilet ngoài (ở trên lầu, chủ nhà ở dưới)
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 15m2
Điện thoại liên hệ: 02923.839.872
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Số 190/19, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 02923.738.978
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Số 190/15, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Diện tích:khoảng 24m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 02923.897.569
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Số 190/15/10, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Diện tích:khoảng 18m2
Điện thoại liên hệ: 02923.839.874
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ Cần Thơ. Số 190/15/1, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Số phòng: 2, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 02923.871.808
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris