Danh sách 1000 nhà trọ tại TP. Cần Thơ (liên tục cập nhật)

702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Thanh Ngọc
Địa chỉ: số 7B đường số 8, KDC Hồng Phát, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.500.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0919444108
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Minh Hòa
Địa chỉ: 304/10 đường Tâm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.000.000đ – 2.000.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0977312025 – 0935190480
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Ngân Sơn
Địa chỉ: 388F35 (Hẻm Liên Tổ 3-4) đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.000.000đ/tháng
Lên hệ: 0939016650
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Bảy Bảnh
Địa chỉ: 278/32/18, đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 800.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0939797913
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Thành Lộc
Địa chỉ: 26A, hẻm 278, đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 800.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 09390171713
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Sinh Viên
Địa chỉ: 160/2, đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 900.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0916922980
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Thành Đạt 79
Địa chỉ: 160/36/14, đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 800.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 01216864899
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Phương Quỳnh
Địa chỉ: Số 93A đường 3/2, khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.000.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 01273955581
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Ngọc Xanh 3
Địa chỉ: số 2/20C hẻm 12, đường 3/2 , Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.100.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0906940909
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Ngọc Hà
Địa chỉ: 71/8C hẻm 71, đường 3 tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 800.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0909211726
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Anh Duy
Địa chỉ: 62, đường số 3, Khu Dân Cư METRO, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.400.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0938161989
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Thanh Trúc
Địa chỉ: 12/34, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 900.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0974595207
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Phúc Gia
Địa chỉ: 38/19A, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ; 1.000.000 – 1.300.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0937913973
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Kim Oanh
Địa chỉ: 482/30A, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.200.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 02923839345
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Mỹ Vy
Địa chỉ: 232/39, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 900.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0988178459
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Văn Minh
Địa chỉ: 58B/5C, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 900.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0907446825
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Toàn Khoa
Địa chỉ: số 68B/8 A1, hẻm 68 đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.500.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ; 0909098644
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Văn Minh 2
Địa chỉ: 58B, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.000.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0939050707
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: 132
Địa chỉ: 132/45, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.300.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0989798586
 
702
50
18

Beez

Member
Nhà trọ: Cô Châu
Địa chỉ: 216/20C, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giá thuê phòng trọ: 1.200.000đ/tháng
SĐT liên hệ nhà trọ: 0939137343
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris