Danh sách Nhà trọ Sinh viên gần Đại học Cần Thơ - CTU

Nhà trọ số 58/59 đường 3-2 hẻm 58 đường 3/2, TPCT
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Chỉ cho Công Nhân viên thuê
Diện tích:khoảng 20m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0983850009
 
Nhà trọ số 39/1 đường 3-2 (hẻm cặp vách ĐHCT khu 2), TPCT
Số phòng: 5, toilet chung
Đối tượng cho thuê: Chỉ học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07103832847
 
Nhà trọ số 47/7 hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 30, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0989369931
 
Nhà trọ số 51/D hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 15, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 02923834360
 
Nhà trọ số 51F9 hẻm 51 đường 3-2, phường Hưng Lợi, QNK, TPCT
Số phòng: 8, có toilet trong
Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên
Diện tích: khoảng 15m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0919143222
 
Nhà trọ số 51F7 hẻm 51 đường 3-2, phường Hưng Lợi, QNK, TPCT
Số phòng: 35, có toilet trong
Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên
Diện tích: khoảng 17m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 02923821748 (bà Sự)
 
Nhà trọ số 51D hẻm 51 đường 3-2, phường Hưng Lợi, QNK, TPCT
Số phòng: 9, có toilet trong
Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích: khoảng 20m2
 
Nhà trọ số 51H3 hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 10, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên
Diện tích: khoảng 15m2
Điện thoại liên hệ: 0908987677
 
Nhà trọ số 51M1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 11, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Diện tích: khoảng 12m2
 
Nhà trọ số 51/51H5 hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích: khoảng 20m2
Điện thoại liên hệ: 0909070801
 
Nhà trọ số 51/51H hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 15m2
Điện thoại liên hệ: 02923839741
 
Nhà trọ số 51L1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 24, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Diện tích:khoảng 15m2
Điện thoại liên hệ: 02923839741
 
Nhà trọ số 51C1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT
Số phòng: 16, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 02923838303
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
606
Bài viết
1,233
Thành viên
205
Thành viên mới
kimthanh