Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng mía nguyên liệu tỉnh Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng mía nguyên liệu tỉnh Hậu Giang
MỤC LỤC
Lời cảm tạ
Lời cam đoan
Nhận xét của cơ quan thực tập
Mục lục
Danh mục biểu bảng
Danh mục hình
Danh sách từ viết tắt
Tóm tắt
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Lý do chọn đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4.4. Giới hạn đề tài
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm chung về ngành hàng(1)
2.1.2. Khái niệm tác nhân(2)
2.1.3. Khái niệm chức năng(3)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tác nhân... tỉnh Hậu Giang
2.1.4. Định nghĩa về kênh(4)
2.1.5. Khái niệm hiệu quả sản xuất
2.1.6. Các khái niệm cơ bản về lợi nhuận(6)
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu cụ thể
Chương 3:MÔ TẢ TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG Ở HẬU GIANG
3.1. Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Thông tin về cây mía ở hậu Giang
3.2.1. Giống mía
3.2.2. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng mía Hậu Giang các năm
3.2.3. Thị trường và tiềm năng tiêu thụ mía nguyên liệu ở Hậu Giang
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN THAM GIA NGÀNH HÀNG MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH HẬU GIANG
4.1. Sơ đồ và chức năng của các tác nhân trong kênh tiêu thụ mía nguyên liệu ở Hậu Giang
4.1.1. Sơ đồ kênh tiêu thụ mía đường ở Hậu Giang
4.1.2. Mô tả chức năng và mối quan hệ của các tác nhân
4.2. Đặc điểm, quy mô và mối quan hệ của các tác nhân
4.2.1. Hộ Nông dân trồng mía
4.2.2. Thương lái
4.2.3. Nhà máy đường
4.3. Phân tích chi phí và lợi ích của từng tác nhân tham gia ngành hang mía nguyên liệu ở Hậu Giang
4.3.1. Nông dân
4.3.2. Thương lái
4.4. Phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả trồng mía ở tỉnh Hậu Giang
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tác nhân... tỉnh Hậu Giang
4.5. Phân tích các tác nhân ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mía của nông dân ở Hậu Giang
4.6. Quá trình quản trị chuỗi cung ứng và chính sách tăng trưởng của công ty mía đường CaSuCo Cần Thơ
4.6.1. Phân tích quá trình quản trị chuỗi cung ứng mía nguyên liệu của Công ty Casuco
4.6.2. Cơ hội tăng trưởng và những khó khăn thách thức của Casuco
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH HẬU GIANG
5.1. Những khó khăn tồn tại trong quá trình sản xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu và nguyên nhân
5.2. Những giải pháp cần tập trung giải quyết
5.2.1. Các giải pháp chung
5.2.2. Giải pháp cụ thể cho các tác nhân tham gia ngành hàng mía nguyên liệu tỉnh Hậu Giang
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với các Công ty mía đường
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris