Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu thị Co.op Mart Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu thị Co.op Mart Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
1.2.1. Mục tiêu chung.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1.4.1. Không gian.
1.4.2. Thời gian.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN.
2.1.1. Năng lực cạnh tranh là gì ?
2.1.2. Tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp.
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.
2.1.3.1.Tình hình tài chính của doanh nghiệp.
2.1.3.2.Tình hình nhân sự trong doanh nghiệp.
2.1.3.3.Hoạt động marketing.-
2.1.3.4.Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
2.1.3.5.Trình độ công nghệ.
2.1.4. Mô hình ma trận SWOT.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SAIGON CO.OP VÀ CO.OP MART CẦN THƠ.
3.1. SAIGON CO.OP VÀ HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART.
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
3.1.2.Các lĩnh vực hoạt động và những thành tích đạt được của Saigon Co.op.10
3.1.2.1.Các lĩnh vực hoạt động.
3.1.2.2.Những thành tựu đạt được.
3.1.2.3.Hệ thống siêu thị Co.op Mart.
3.2. SIÊU THỊ CO.OP MART CẦN THƠ.
3.2.1. Giới thiệu sơ lược về siêu thị Co.op Mart Cần Thơ.
3.2.2. Cơ cấu tổ chức của siêu thị Co.op Mart Cần Thơ.
3.2.3. Mô tả những ngành sản phẩm chính của siêu thị.
3.2.3.1. Ngành hàng may mặc.
3.2.3.2. Ngành hàng hóa mỹ phẩm.
3.2.3.3. Ngành hàng đồ dùng.
3.2.3.4. Ngành hàng thực phẩm chế biến & tươi sống.
3.2.3.5. Ngành hàng thực phẩm công nghệ.
3.2.4. Những thuận lợi và khó khăn của Co.op Mart Cần Thơ.
3.2.4.1. Thuận lợi.
3.2.4.2. Khó khăn.
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ CO.OP MART CẦN THƠ.
4.1. TÌNH HÌNH KINH DOANH SIÊU THỊ CO.OP MART CẦN THƠ.
4.1.1. Tình hình về doanh thu.
4.1.2. Tình hình doanh số , tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của từng ngành hàng. 25
4.1.3. Lượng khách hàng bình quân đến siêu thị trong một ngày và trị giá hóa
đơn bình quân trên người.
4.2. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SIÊU THỊ CO.OP MART CẦN THƠ.
4.2.1. Tài chính của doanh nghiệp.
4.2.2. Tình hình nhân sự trong doanh nghiệp.
4.2.3. Hoạt động marketing.
4.2.5. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
4.2.6. Trình độ công nghệ.
4.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA SIÊU THỊ CO.OP MART CẦN THƠ.
4.3.1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ.
4.3.1.1. Môi trường kinh tế.
4.3.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật.
4.3.1.3. Môi trường kỹ thuật - công nghệ.
4.3.1.4. Môi trường tự nhiên.
4.3.1.5. Môi trường văn hóa - xã hội.
4.3.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ.
4.3.2.1. Khách hàng.
4.3.2.2. Nhà cung ứng.
4.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh hiện tại.
4.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
4.3.2.5. Sản phẩm thay thế.
4.4. NHỮNG CƠ HỘI VÀ ĐE DỌA MÀ CO.OP MART CẦN THƠ SẼ PHẢI ĐỐI MẶT.
4.4.1. Cơ hội.
4.4.2. Đe dọa.
4.5. XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT.
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO CO.OP MART CẦN THƠ.
5.1. Về tài chính.
5.2. Về nhân sự.
5.3. Về công nghệ - kỹ thuật.
5.4. Về marketing và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
5CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
6.1. KẾT LUẬN.
6.2. KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris