Luận văn Giải pháp thu hút khán giả xem truyền hình và nâng cao hiệu quả quảng cáo qua truyền hình của Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP Cần Thơ - CVTV

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Giải pháp thu hút khán giả xem truyền hình và nâng cao hiệu quả quảng cáo qua truyền hình của Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP Cần Thơ
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.3. Các giả thuyết cần kiểm định
1.2.4. Các câu hỏi kiểm định
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các khái niệm
2.1.1 Khái niệm tivi
2.1.2. Khái niệm quảng cáo
2.1.3. Khái niệm truyền hình
2.1.4. Khái niệm quảng cáo qua truyền hình
2.1.5. Các chức năng của quảng cáo qua truyền hình
2.1.6. Các phương pháp quảng cáo qua truyền hình
2.1.7. Ma trận SWOT
2.1.8. Cơ chế tài chính của đợn vị hành chánh sự nghiệp có thu
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1. Số liệu sơ cấp
2.2.2. Số liệu thứ cấp
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Sơ lược các phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp phân phối tần số (frequency distribution)
2.3.1. Phương pháp so sánh
2.3.3. Mô hình hồi quy tuyến tính (binary logistic)
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI TP CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu sơ lược về trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ CVTV
3.1.1. Lịch sử hình thành của CVTV
3.1.2. Quá trình phát triển của CVTV
3.2. Chức năng - vai trò - nhiệm vụ - quyền hạn - cơ cấu tổ chức
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Vai trò - nhiệm vụ - quyền hạn
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.3. Khái quát về phòng quảng cáo và dịch vụ truyền hình của CVTV
3.3.1. Nhiệm vụ
3.3.2. Cơ cấu tổ chức
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁN GIẢ XEM TRUYỀN HÌNH VÀ TÌNH HÌNH QUẢNG CÁO QUA TRUYỀN HÌNH CỦA CVTV
4.1. Mô tả đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Đặc điểm của khán giả xem truyền hình
4.1.2. Thói quen của khán giả xem truyền hình
4.2. Phân tích sự hài lòng của khán giả xem truyền hình về Trung Tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ
4.2.1. Mức độ theo dõi các chương trình trên đài CVTV của khán giả xem truyền hình
4.2.2. Chương trình khán giả thường xem nhất trên CVTV
4.3. Phân tích tình hình quảng cáo qua truyền hình
4.3.1. Doanh thu quảng cáo qua truyền hình trong 3 năm 2006 - 2008 của CVTV
4.3.2. Đánh giá của khán giả xem truyền hình về chương trình quảng cáo
4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khán giả xem truyền hình đối với Trung Tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁN GIẢ XEM TRUYỀN HÌNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO QUA TRUYỀN HÌNH CỦA CVTV
5.1. Các cơ sở đề ra giải pháp
5.1.1. Điểm mạnh của CVTV
5.1.2. Điểm yếu của CVTV
5.1.3. Các cơ hội
5.1.4. Đe dọa
5.2. Hướng phát triển trong các năm tới của trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ
5.3. Một số giải pháp thu hút khán giả xem truyền hình và nâng cao hiệu quả quảng cáo qua truyền hình cho Trung tâm truyền hình Việt Nam tai TP Cần Thơ
5.3.1. Những chính sách thu hút quảng cáo
5.3.2 Đưa vào hoạt động mạng truyền hình cáp riêng
5.3.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao trình độ của phát thanh viên
5.3.4. Cải tiến sản xuất chương trình
5.3.5. Tăng cường hợp tác với các đài truyền hình trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
5.3.6. Đưa ra những chính sách giá quảng cáo và tỷ lệ hoa hồng mới hấp dẫn khách hàng
5.3.7. Phát triển theo hướng trở thành một tập đoàn truyền hình lớn
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: Dân số từng quận thuộc địa bàn TP Cần Thơ năm 2007
Bảng 2: Số mẫu phỏng vấn
Bảng 3: Đặc điểm của khán giả xem truyền hình
Bảng 4: Thói quen của khán giả xem truyền hình
Bảng 5: Mối liên hệ giữa nghề nghiệp với thói quen truyền hình của khán giả
Bảng 6: Chương trình được khán giả thích xem nhất trong từng buổi trong ngày
Bảng 7: Đài truyền hình khán giả thương xem nhất
Bảng 8: Những yếu tố quan trọng khi chọn xem một kênh truyền hình của khán giả
Bảng 9: Chương trình truyền hình khán giả thương xem nhất nói chung
Bảng 10: Mức độ quan tâm theo dõi các chương trình trên đài CVTV của khán giả
Bảng 11: Chương trình khán giả thường xem nhất trên đài CVTV
Bảng 12: Doanh thu từ quảng cáo của CVTV
Bảng 13 : Thời lượng quảng cáo của đài CVTV
Bảng 14: Chương trình cần triển khai theo ý kiến của khán giả
Bảng 15: Tóm tắt kết quả hồi quy
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris