Luận văn Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1.Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
2.1.3. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
Chương 3: Phân tích thực trạng kinh doanh của công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long
3.1. Khái quát về công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long
3.3. Phân tích các hoạt động
3.3.1. Marketing
3.3.2 Sản xuất
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long 2009-2013
3.3.3. Nhân sự
3.3.4. Quản trị
3.3.5. Hoạt động Tài Chính - Kế Toán
3.3.6. Đánh giá các yếu tố nội bộ
3.4. Phân tích các yếu tố bên ngoài
3.4.1. Môi trường vĩ mô
3.4.2. Môi trường cạnh tranh
Chương 4: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long
4.1. Xây dựng mục tiêu cho công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long
4.1.1. Cơ sở xác định mục tiêu
4.1.2 Mục tiêu
4.2 Hình thành và lựa chọn chiến lược
4.2.1. Ma trận SWOT
4.2.2. Ma trận QSPM
Chương 5: Giải pháp thực hiện chiến lược
5.1. Giải pháp Marketing
5.1.1. Chiêu thị
5.1.2. Sản phẩm
5.1.3. Giá cả
5.1.4. Phân phối
5.2. Giải pháp nhân sự
5.3. Giải pháp tài chính
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Công ty CPSXKD XNK Vĩnh Long
6.2.2. Đối với Chính phủ Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
610
Thành viên mới
lukarister