Luận văn Hoàn thiện chiến lược Marketing cho công ty cổ phần du lịch Bạc Liêu

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Hoàn thiện chiến lược Marketing cho công ty cổ phần du lịch Bạc Liêu
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược
2.1.2. Khái niệm về chiến lược marketing
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU TỪ 2006-2008
3.1. GIỚI THIỆU
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu 17
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Trung tâm điều hành du lịch
3.1.3. Sức mạnh thương hiệu
3.1.4. Nhiệm vụ của Công ty
3.2. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH TRONG 3 NĂM 2006-2008
3.2.1. Doanh thu
3.2.2.Lợi nhuận
3.2.3.Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu ( ROS)
3.3. THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU
3.3.1. Phân tích hoạt động marketing của Công ty trong thời gian qua
3.3.2. Hiệu quả tổ chức hoạt động marketing của công ty
3.3.3. Chiến lược marketing phát triển kinh doanh đến 2010
3.4. MA TRẬN CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ - IFE
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NGÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU
4.1. DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
4.1.1. Thị trường trong nước
4.1.2. Thị trường nước ngoài
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.2.1. Xã hội - Nhân khẩu học
4.2.2. Công nghệ
4.2.3. Kinh tế
4.2.4. Thể chế - Chính trị
4.2.5. Đạo đức - Văn hóa
4.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
4.3.1. Đối thủ cạnh tranh
4.3.2. Nhà cung ứng
4.3.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
4.3.4. Sản phẩm thay thế
4.4. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG
4.4.1. Áp lực từ phía khách hàng
4.4.2. Phân tích nhu cầu của khách hàng
4.5. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
Chương 5: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU
5.1. Phân tích SWOT
5.2. Hình thành chiến lược Marketing
5.3. Lựa chọn chiến lược
5.4. Phối thức Marketing
5.4.1. Chiến lược sản phẩm
5.4.2. Chiến lược giá
5.4.3. Hoạt động phân phối
5.4.4. Chiến lược chiêu thị
5.4.5. Con người
5.4.6. Quá trình dịch vụ và dịch vụ khách hàng
5.5. Biện pháp thực hiện
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
PHẦN PHỤ LỤC
BẢNG CÂU HỎI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris