Luận văn Khảo sát về nhu cầu tín dụng của sinh viên đại học Cần Thơ, trong việc mua sắm phương tiện hỗ trợ học tập

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Khảo sát về nhu cầu tín dụng của sinh viên đại học Cần Thơ, trong việc mua sắm phương tiện hỗ trợ học tập
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
1.5 Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Các khái niệm và biện pháp bảo đảm tín dụng
2.1.2 Một số quy định trong hoạt động tín dụng:
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
3.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Cần Thơ
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
3.3 Vài nét về thẻ liên kết
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ NHU CẦU TÍN DỤNG
CỦA SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ
4.1 Thực trạng về nhu cầu tín dụng của sinh viên
4.1.1 Vài nét về chương trình tín dụng cho sinh viên ở Việt Nam hiện nay
4.1.2 Thực trạng về nhu cầu tín dụng của sinh viên tại đại học Cần Thơ trong việc mua những sản phẩm cần thiết hỗ trợ cho việc học
4.2 Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của sinh viên
4.2.1 Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của sinh viên
4.2.2 Một số ý kiến của sinh viên quanh vấn đề tín dụng cho sinh viên
4.3 Nhận xét chung
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CỦA SINH VIÊN
5.1 Mô hình hồi quy và các biến đưa vào mô hình
5.2 Nhận xét, đánh giá chung về kết quả thu được
CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP NHẰM ĐƯA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
6.1 Một số khó khăn và hạn chế trong việc đưa tín dụng của ngân hàng đến sinh viên
6.1.1 Một số khó khăn của sinh viên trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng
6.1.2 Khó khăn của ngân hàng khi cho sinh viên vay
6.2 Phân tích một số ý kiến được đề xuất bởi các chuyên gia trong việc đưa tín dụng của ngân hàng đến với sinh viên
6.3 Giải pháp nhằm đưa tín dụng của ngân hàng đến với sinh viên
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
7.1 Kết luận
7.2 Kiến nghị
7.2.1 Kiến nghị đối với sinh viên của ĐHCT
7.2.2 Kiến nghị đối với ban giám hiệu trường đại học Cần Thơ
7.2.3 Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Đông Á
7.2.4 Kiến nghị đối với Chính phủ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara