Luận văn Lập chiến lược Marketing cho xuất khẩu tôm vào thị trường EU của công ty cổ phần thủy sản Cafatex

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Lập chiến lược Marketing cho xuất khẩu tôm vào thị trường EU của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về chiến lược Marketing
2.1.2. Quá trình xây dựng chiến lược Marketing
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
3.1. Giới thiệu về công ty cổ phần thủy sản Cafatex
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2006 - 2008
3.2.1. Sản xuất
3.2.2. Xuất khẩu
3.2.3. Tài chính
3.2.4. Marketing
3.2.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.1. Môi trường trong nước
4.1.2. Môi trường quốc tế ( EU)
4.2. Môi trường tác nghiệp
4.2.1. Khách hàng
4.2.2. Nhà cung ứng
4.2.3. Đối thủ cạnh tranh
4.2.4. Sản phẩm thay thế
4.3. Đánh giá chung những triển vọng và thách thức của công ty khi xuất khẩu tôm vào thị trường EU
4.3.1. Triển vọng
4.3.2. Thách thức
Chương 5: LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU TÔM VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX GIAI ĐOẠN 2009 - 2013
5.1. Xây dựng các chiến lược bằng ma trận SWOT
5.2. Xác định mục tiêu chiến lược
5.1.1. Mục tiêu của công ty
5.1.2. Mục tiêu của chiến lược Marketing
5.3. Lựa chọn chiến lược Marketing
5.3.1. Sản phẩm
5.3.2. Giá
5.3.3. Phân phối
5.3.4. Chiêu thị
5.4. Ước lượng kết quả đạt được
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.3. Đối với nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris