Luận văn Lập kế hoạch chiêu thị cho Phân hữu cơ khoáng vi lượng của Công ty TNHH ADC ở Đồng bằng sông Cửu Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Lập kế hoạch chiêu thị cho Phân hữu cơ khoáng vi lượng của Công ty TNHH ADC ở Đồng bằng sông Cửu Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Sơ lược về phân bón
2.1.2 Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng
2.1.3 Kế hoạch chiêu thị
2.1.4 Các công cụ phân tích để đề ra chiến lược
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn mẫu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
3.1 Sơ lược về công ty
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Mục tiêu, định hướng phát triển
3.1.4 Giới thiệu sản phẩm phân hữu cơ khoáng vi lượng
3.1.5 Tình hình lao động của công ty
3.1.6 Tình hình hoạt động
3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh
3.2.1 Sơ lược về đồng bằng sông Cửu Long
3.2.2 Đặc điểm ngành phân bón
3.2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh
3.2.4 Đánh giá chiến lược chiêu thị của đối thủ cạnh tranh
Chương 4: PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI PHÂN HỮU CƠ
4.1 Đại lí
4.1.1 Mô tả đối tượng nghiên cứu
4.1.2 Mức độ hài lòng đối với các chương trình chiêu thị của Công ty
4.1.3 Mức độ sẵn sàng bán sản phẩm mới
4.1.4 Các hình thức hỗ trợ tốt cho đại lí
4.1.5 Yếu tố quyết định khi chọn làm khách hàng của Công ty
4.1.6 Mức độ ưa thích của đại lí đối với các hình thức khuyến mãi
4.1.7 Nhận xét về nguồn thông tin của nông dân đối với một sản phẩm mới
4.2 Nông dân
4.2.1 Mô tả về đối tượng nghiên cứu
4.2.2 Nhận thức và ra quyết định mua phân bón hữu cơ
4.2.3 Những yêu cầu đối với Công ty
Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHIÊU THỊ CHO PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG VI LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH ADC
5.1 Đánh giá
5.2 Chiến lược chiêu thị
5.2.1 Mục tiêu
5.2.2 Các bước tung sản phẩm mới ra thị trường
5.2.3 Dự kiến ngân sách chiêu thị 2009
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris