Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008

234
1
18

badboy

Member
Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008
CHƯƠNG 1: Giới thiệu
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Tổng quan về kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Nội dung kế hoạch kinh doanh
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: Mô tả khái quát về ngân hàng Đông Á phòng giao dịch tân hiệp
3.1. Mô tả ngân hàng Đông Á phòng giao dịch tân hiệp
3.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Đông Á phòng giao dịch Tân Hiệp
3.1.2. Tình hình hiện tại
3.1.3. Mục tiêu và triển vọng
3.2. Sản phẩm/dịch vụ
3.2.1. Mô tả sản phẩm/dịch vụ
3.2.2. Phân tích ứng dụng
3.2.3. Phân tích lợi ích
3.3. Mô tả thị trường và môi trường kinh doanh
3.3.1. Phân tích thị trường - khách hàng
3.3.2. Phân tích cạnh tranh
3.4. Phân tích SWOT
3.4.1. Cơ hội
3.4.2. Mối đe dọa và rủi ro
3.4.3. Điểm mạnh.
3.4.4. Điểm yếu
CHƯƠNG 4: Lập kế hoạch kinh doanh
4.1. Dự báo bán hàng
4.1.1 Dự báo nhu cầu cho vay năm 2008
4.1.2 Dự báo nhu cầu huy động vốn năm 2008
4.1.3. Số lượng thẻ phát hành năm 2008
4.2. Kế hoạch tiếp thị:
4.2.1. Mục tiêu và chiến lược tiếp thị.
4.2.2. Phối thức tiếp thị.
4.2.3. Nguồn lực và triển khai kế hoạch tiếp thị
4.3. Kế hoạch nhân sự:
4.4. Kế hoạch tài chính:
4.4.1. Các giả định tài chính và bảng cân đối kế toán khởi đầu
4.4.2. Các báo cáo tài chính dự kiến.
4.4.3. Phân tích tài chính.
CHƯƠNG 5: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, công tác lập kế hoạch kinh doanh
5.1. Giải pháp về phương thức phân phối
5.2. Giải pháp về sản phẩm/dịch vụ
5.3. Một số giải pháp khác
CHƯƠNG 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris