Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Lập kế họach Marketing cho sản phẩm bột giặt Pano Tại Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ giai đọan 2007 - 2008”
1.2.1 Mục tiêu chung :
1.2.2 Mục tiêu cụ thể :
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian :
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm sản phẩm hàng hóa, cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm hàng hóa
2.1.1.1 Khái niệm về sản phẩm hàng hóa
2.1.1.2 Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm - hàng hóa
2.1.2.1 Phân lọai theo thời hạn sử dụng và hình thái tồn tại:
2.1.2.2 Phân loại hàng hóa tiêu dùng theo thói quen mua hàng:
2.1.2.3 Phân loại hàng tư liệu sản xuất
2.1.3 Chu kỳ sống của một sản phẩm:
2.1.3.1 Giai đoạn tung hàng ra thị trường: (thâm nhập thị trường)
2.1.3.2 Giai đoạn phát triển:
2.1.3.3 Giai đoạn hưng thịnh: ( giai đọan chín muồi)
2.1.3.4 Giai đoạn suy thóai :
2.1.4 Khái niệm Marketing, quản trị Marketing:
2.1.4.1 Định nghĩa Marketing :
2.1.4.2 Quản trị Marketing
2.1.5 Phương pháp lập kế hoạch Marketing :
2.1.6 Phương pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT
2.1.7 Các phương pháp dự báo
2.2 Phương pháp nghiên cứu :
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu :
2.2.2 Phương pháp phân tích
#VALUE!
Chương 3 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ VỀ SẢN PHẨM BỘT GIẶT PANO 3.1 Giới thiệu chung về Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ.
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ
3.1.3 Các sản phẩm đang được bán trên thị trường
3.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân sự, trách nhiệm và quyền hạn :
3.1.4.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự:
3.1.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm
3.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Cp Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ trong 3 năm qua (2004-2006 )
3.2.1 Khái quát về thị trường :
3.2.1.1 Thị trường xuất khẩu
3.2.2.2 Trong nước :
3.2.2 . Những chiến lược Marketing mà công ty đã thực hiện cho sản phẩm bột giặt Pano :
3.2.2.1.Tham gia tài trợ hội chợ :
Nguồn : Phòng kinh doanh
3.2.2.2. Quảng cáo trên truyền hình :
3.2.2.3. Bảng hiệu
3.2.2.4. Quảng cáo trên tặng phẩm bao bì
3.2.2.5 Quảng cáo trên áo
3.2.2.5. Khuyến mãi trực tiếp cho đại lý
3.2.3. Viễn cảnh của bột giặt Pano trong tương lai
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH SẢN PHẨM BỘT GIẶT PANO
4.1 Môi trường vĩ mô
4.1.1 Môi trường nhân khẩu :
4.1.2 Môi trường kinh tế:
4.1.3 Môi trường tự nhiên
4.1.4 Môi trường công nghệ:
4.1.5 Môi trường chính trị:
4.1.6 Văn hoá :
4.2 Môi trường vi mô :
4.2.1.Công ty
4.2.2 Người cung ứng
4.2.3 Khách hàng
4.2.4 Đối thủ cạnh tranh
4.2.4.1 Unilever:
4.2.4.2 P&G
4.2.2.3. Lix
4.2.4.4 Về Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ
4.2 Ma trận SWOT và chiến lược kinh doanh
4.3.1 Ma trận SWOT:
4.3.2. Các chiến lược kinh doanh:
4.3.2.1 Chiến lược SO
4.3.2.2 Chiến lược WO
4.3.2.3 Chiến lược ST
4.3.2.4 Chiến lược WT
4.2 Các mục tiêu cần đạt được:
Chương 5: KẾ HOẠCH MARKETING CHO BỘT GIẶT PANO Ở THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
5.1: Về sản phẩm
5.1.1.Bao bì:
5.1.2. Nhãn hiệu
5.1.3 Chất lượng sản phẩm.
5.2 Chiến lược giá
5.3 Thiết lập hệ thống phân phối
5.3.1 Hệ thống phân phối ngoài nước:
5.3.2 Hệ thống phân phối trong nước:
5.4. Chiêu thị:
5.4.1 Bằng tivi:
5.4.2.Quảng cáo bằng Pano áp phích
5.5 Dự báo kết quả thực hiện
5.5.1 Dự báo về sản lượng tiêu thụ trong năm 2007
5.5.2 Dự báo về doanh thu
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận :
6.2 Kiến nghị:
6.2.1 Xây dựng lại thương hiệu bột giặt Pano
6.2.2 Hòan thiện sản phẩm
6.2.3 Thiết lập lại hệ thống phân phối
6.2.4.Thiết lập thêm phòng Marketing
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris