Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về quản trị marketing
2.1.2. Nội dung kế hoạch marketing
2.1.3. Marketing dịch vụ
2.1.4. Các công cụ nghiên cứu và xác định chiến lược
2.1.5. Các phương thức thanh toán quốc tế
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ
3.1. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Các sản phẩm của Ngân hàng Công Thương
3.1.3. Tình hình nhân sự
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.6. Thuận lợi, khó khăn
3.1.7. Phương hướng phát triển trong thời gian tới
3.2. Phân tích tình hình thực hiện thanh toán quốc tế
3.2.1. Tình hình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
3.2.2. Tình hình thực hiện phương thức thanh toán nhờ thu
3.2.3. Tình hình thực hiện phương thức chuyển tiền
Chương 4 : PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
4.1 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
4.1.1. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu
4.1.2. Đối thủ cạnh tranh
4.1.3. Sự đe doạ của các thành viên mới
4.1.4. Sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế
4.1.5. Khách hàng
4.2. Phân tích SWOT
4.2.1. Điểm mạnh
4.2.2. Điểm yếu
4.2.3. Cơ hội
4.2.4. Thách thức
4.3. Phân tích chiến lược
4.3.1. Chiến lươc SO
4.3.2. Chiến lược ST
4.3.3. Chiến lược WO
4.3.4. Chiến lược WT
4.3.5. Lựa chọn chiến lược
Chương 5: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING
5.1. Mục tiêu kế hoạch
5.2. Chiến lược marketing
5.2.1. Chiến lược sản phẩm
5.2.2. Chiến lược giá
5.2.3. Chiến lược phân phối
5.2.4. Chiến lược chiêu thị
5.2.5. Chiến lược nhân sự
5.2.6. Quy trình
5.2.7. Các minh chứng hữu hình
5.3. Chương trình hành động
5.3.1. Công tác chăm sóc khách hàng
5.3.2. Dự báo và phân bổ ngân sách
5.4. Dự báo kết quả tài chính mong đợi
5.5. Đánh giá kiểm tra
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris