Luận văn Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu qủa huy động vốn của ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Thành Phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu qủa huy động vốn của ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Thành Phố Cần Thơ
MỤC LỤC
LỜI CẢM TẠ
LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU BẢNG
DANH MỤC HÌNH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Marketing
2.1.2. Khái quát về huy động vốn của ngân hàng thương mại (NHTM)
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TP.CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:
3.1.2. Hệ thống mạng lưới
3.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng
3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:
3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Cần Thơ qua ba năm (2005 - 2007)
3.2. THỰC TRẠNG MARKETING CỦA NGÂN HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
3.2.1. Sản phẩm:
3.2.2. Giá cả:
3.2.3. Kênh phân phối:
3.2.4. Chiêu thị
3.3. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG
3.3.1. Tình hình nhân sự
3.3.2. Sản phẩm dịch vụ:
3.3.3. Tình hình tài chính:
3.3.4. Những điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng:
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI..
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ:
4.1.1. Yếu tố kinh tế
4.1.2. Yếu tố môi trường tự nhiên:
4.1.3. Yếu tố dân số và lao động:
4.1.4. Yếu tố quốc tế:
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ:
4.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại:
4.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng:
4.2.3. Cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng
4.2.4. Khách hàng:
4.3. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG
4.3.1. Cơ hội:
4.3.2. Thách thức:
4.4. LẬP MA TRẬN SWOT:
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TP. CẦN THƠ
5.1. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
5.2. CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
5.3. CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ:
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ:
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris