Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng

MỤC LỤC
Chương 1 : Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về không gian.
1.3.2. Phạm vi về thời gian.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2 : Phương pháp luận và phương phápnghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Kinh doanh xuất nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay.
2.1.2 Thị trường doanh nghiệp
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu
2.1.4. Xuất khẩu thủy sản- thế mạnh của Việt Nam
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 : Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng
3.1. Tổng quan về công ty TNHH Thuận Hưng
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .
3.1.2. Bộ máy quản lý và tình hình nhân sự :
3.1.3. Quy trình hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại công ty
3.1.4. Kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2004 - 2006
3.1.5. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện nay
3.2. Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2004 - 2006
3.2.1. Thị trường xuất khẩu của công ty
3.2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2004 - 2006
3.2.3. Các hình thức xuất khẩu của công ty
3.2.4. Nhận xét về tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty
CHƯƠNG 4 : Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩucủa công ty TNHH Thuận Hưng
4.1.Phân tích nhân tố bên trong công ty ảnh hưởng đến xuất khẩu
4.1.1. Phân tích ảnh hưởng nhân tố về số lượng tiêu thụ và giá bán
4.1.2. Phân tích hoạt động chiêu thị, mở rộng thị trường
4.1.3. Phân tích nhân tố nguồn nguyên liệu
4.2. Phân tích nhân tố bên ngoài công ty ảnh hưởng đến xuất khẩu
4.2.1. Phân tích nhân tố thị trường tiêu thụ
4.2.2. Phân tích nhân tố tỷ gía hối đoái .
4.2.3. Phân tích luật pháp và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
4.3. Phân tích những điểm mạnh , điểm yếu của công ty TNHH Thuận Hưng (phân tích S.W.O.T)
4.3.1. Điểm mạnh (S)
4.3.2. Điểm yếu (W)
4.3.3. Cơ hội (O)
4.3.4. Những mối đe doạ (T)
4.4. Phân tích những đối thủ cạnh tranh trong vùng
4.4.1. Công ty TNHH Nam Viêt
4.4.2.Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang
4.4.3. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ
CHƯƠNG 5 : Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH Thuận Hưng
5.1.Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu từ bên trong công ty
5.1.1. Giải pháp cho thị trường đầu vào (nguyên liệu sản xuất)
5.1.2. Giải pháp để hoàn thành tốt, có hiệu quả các khâu nghiệp vụ kỹ thuật trong công ty
5.1.3. Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty
5.2. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu từ bên ngoài công ty
5.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thi trường thế giới
5.2..2.Các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi xuất khẩu hàng hoá
CHƯƠNG 6 :Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Kiến nghị đối với các Bộ Thủy Sản và Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ Sản Việt Nam
6.2.2. Kiến nghị đối với công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris