Luận văn Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với một số tour du lịch của trung tâm điều hành du lịch Đồng Tháp

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với một số tour du lịch của trung tâm điều hành du lịch Đồng Tháp
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2.
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Mục đích du lịch
2.1.3. Các loại hình du lịch
2.1.4. Tâm lý khách du lịch
2.1.5. Sự hài lòng của khách hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3.
KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH ĐỒNG THÁP
3.1. Giới thiệu về công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp
3.2. Khái quát về Trung tâm điều hành du lịch Đồng Tháp
3.2.1. Chức năng hoạt động của Trung tâm
3.2.2. Tình hình hoạt động của Trung tâm
3.2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu của Trung tâm
3.3. Giới thiệu một số chương trình du lịch của Trung tâm điều hành du lịch Đồng tháp
CHƯƠNG 4.
PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH ĐỒNG THÁP
4.1. Nội dung chương trình du lịch Đồng Tháp- Phan Thiết, Đồng Tháp- Phú Quốc
4.2. Phân tích mức độ hài đối với hai tour của Trung tâm
4.2.1. Phân tích mục đích du lịch của du khách
4.2.2. Đánh giá của du khách về chất lượng khách sạn
4.2.3. Đánh giá của khách du lịch về dịch vụ ăn uống trong tour
4.2.4. Đánh giá về các dịch vụ vui chơi giải trí trong tour du lịch
4.2.5. Đánh giá về phương tiện vận chuyển hành khách.
4.2.6. Mức độ hài lòng về hướng dẫn viên du lịch.
4.2.7. Đánh giá về giá của tour Đồng Tháp- Phan Thiết, tour Đồng Tháp - Phú Quốc.
4.2.8. Mức độ hài lòng của du khách đối với tour tour Đồng Tháp - Phan Thiết, tour Đồng Tháp - Phú Quốc
4.3. Phân tích về cách tiếp cận thông tin du lịch của du khách
4.4. Khả năng quay lại của du khách đối với trung tâm điều hành du lịch Đồng Tháp
4.5. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định đi du lịch của du khách Đồng Tháp
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. Những giải pháp đối các yếu tố bên trong
5.1.1. Về yếu tố khách sạn
5.1.2. Về thức ăn trong tour du lịch.
5.1.3. Về phương tiện vận chuyển.
5.1.4. Về thiết kế chương trình du lịch
5.2. Một số giải pháp đối với Trung tâm
5.2.1. Đối tình hình nhân sự của trung tâm.
5.2.2. Về hoạt động Marketing.
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Trung tâm điều hành du lịch Đồng Tháp
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris