Luận văn Nghiên cứu sự phản ứng của các nhà đầu tư tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Nghiên cứu sự phản ứng của các nhà đầu tư tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. Nội dung của đề tài
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Các khái niệm cơ bản trên thị trường chứng khoán
2.1.2. Lý thuyết về sự phản ứng quá mức (Overreaction Hypothesis)
2.1.3. Lý thuyết về sự phản ứng quá thấp (Underreaction Hypothesis)
2.1.4. Lược khảo tài liệu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
3.1. Giới thiệu chung về thị trường chứng khoán ở Việt Nam
3.1.1. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.1.2. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam
3.1.3. Quy trình công bố thông tin và giám sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
3.1.4. Một số sai lầm của các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam
3.2. Giới thiệu về Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2. Quyền hạn và nghĩa vụ
3.2.3. Giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chương 4: SỰ PHẢN ỨNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4.1. Kết quả nghiên cứu cho các giai đoạn sau thời điểm thiết lập danh mục
4.2. Kết quả nghiên cứu cho các tuần sau thời điểm thiết lập danh mục
4.3. Đánh giá kết quả
Chương 5: GIẢI PHÁP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM SAO CHO PHÙ HỢP VỚI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Đề xuất các chiến lược kinh doanh cho các nhà đầu tư
5.2. Giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Chương 6: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris