Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam

MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 mục tiêu
1.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Các câu hỏi cần nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1 Một số khái niệm về vận tải container
2.1.1 Khái niệm về vận tải biển và vận tải ngoại thương
2.1.2 Phân chia trách nhiệm vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương
2.1.3 Cước phí vận tải đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
2.1.4 Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: Giới thiệu tổng quát và công tác thực hiện nghiệp vụ vận tải biển tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam
3.1 Giới thiệu tổng quát về công ty liên doanh MSC - Việt Nam
3.1.1 Nguồn gốc hình thành công ty liên doanh MSC - Việt Nam
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty liên doanh MSC - Việt Nam
3.1.3 Sơ lược về Vicónhip - công ty chủ quản của MSC
3.1.4 Sơ lược về MSC - Mediterranean Shipping Company
3.1.5 Cơ cấu tổ chức công ty liên doanh MSC và chức năng từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức
3.2 Quy trình thực hiện dịch vụ chuyên chở hàng hóa tại công ty Liên doanh MSC - Việt Nam
3.2.1 Quy trình thực hiện chuyên chở xuất khẩu hàng hóa
3.2.2 Quy trình thực hiện chuyên chở nhập khẩu hàng hóa
3.2.3 Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam .. 29 Chương 4: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh MSC - Việt Nam
4.1.1 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh MSC - Việt Nam
4.1.2 Tỷ suất lợi nhuận của công ty
4.2 Phân tích tình hình chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty liên doanh MSC - Việt Nam
4.2.1 Phân tích tình hình chuyên chở hàng xuất khẩu
4.2.2 Phân tích tình hình chuyên chở hàng nhập khẩu
4.3 Phân tích tình hình hoạt động chuyên chở của các tuyến
4.3.1 Phân tích tình hình hoạt động chung của các tuyến
4.3.2 Các tuyến chuyên chở chính của năm 2006
4.3.3 Tình hình chuyên chở các tuyến 5 tháng đầu năm 2007
4.3.4 Kết luận về hiệu quả hoạt động của các tuyến
4.4 Mặt mạnh yếu của công ty liên doanh MSC - Việt Nam
4.4.1 Điểm mạnh
4.4.3 Điểm yếu
4.4.3 Cơ hội
4.4.4 Thách thức
Chương 5: Một số giải pháp nhằm khắc phục và phát triển nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại công ty liên doanh MSC
5.1 Chiến lược về tuyến phục vụ
5.1.1 Định hướng phát triển thị trường chuyên chở bằng đường biển
5.2 Chiến lược về giá nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
5.2.1 Tổng quan về thị trường giá cước vận tải biển
5.2.2 Giải pháp về giá
5.2.3 Một số giải pháp khác
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris