Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của du khách trong việc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ nổi Cái Răng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của du khách trong việc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ nổi Cái Răng
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.
1.1.2.1. Căn cứ khoa học
1.1.2.2. Thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
1.3. Các giả thuyết kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian.
1.4.2. Thời gian.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.5. Lược khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
1.5.1. Các nghiên cứu trong nước.
1.5.2. Các nghiên cứu quốc tế.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. Phương pháp luận.
2.1.1. Vai trò và ảnh hưởng của môi trường đối với du lịch và đối với nền kinh tế
2.1.2. Mối quan tâm và sự sẵn lòng chi trả của du khách đối với môi trường
2.1.3. Hành vi tiêu dùng của du khách .
2.1.3.1. Khái niệm về hành vi tiêu dùng
2.1.3.2. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi sẵn lòng chi trả của du khách 14
2.1.3.3. Tâm lí của các nhóm du khách khác nhau
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1.1. Số liệu thứ cấp.
2.2.1.2. Số liệu sơ cấp.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.
2.2.3. Sơ lược các phương pháp nghiên cứu
1.1.1.1
.2.3.1. Phương pháp phân phối tần số (Frequency Distribution).
1.1.1.2
.2.3.2. Phương pháp so sánh
1.1.1.3
.2.3.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
1.1.1.4
.2.3.4. Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression).
1.1.1.5
.2.3.5. Phương pháp Willingness to Pay (WTP).
1.1.1.6
.2.3.6. Phương pháp Willingness to Accept (WTA).
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH VÀ VẤN ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI CHỢ NỔI CÁI RĂNG
3.1. Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành chợ nổi
1.1.1.7
.1.1. Quá trình lịch sử hình thành chợ nổi.
1.1.1.8
.1.2. Chợ nổi Cái Răng
3.2. Khái quát về du lịch ở chợ nổi Cái Răng
3.2.1. Lượng du khách
3.2.2. Cơ sở vật chất
3.2.3. Khả năng tiếp cận điểm đến.
3.2.4. Khả năng liên kết với các điểm du lịch khác trong vùng
3.2.5. Đánh giá của chuyên gia về ưu khuyết điểm của chợ nổi Cái Răng với các chợ nổi khác trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và Thái Lan
3.3. Thực trạng vệ sinh môi trường tại chợ nổi Cái Răng và các nguyên nhân gây ô nhiễm 32
3.3.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm tại chợ nổi.
3.3.1.1. Họp chợ trên sông.
3.3.1.2. Giao thông thủy
3.3.1.3. Phóng uế, xả rác vào nguồn nước.
3.3.1.4. Các nguyên nhân gây ô nhiễm khác
3.3.2. Lượng chất thải thải ra tại chợ nổi.
3.3.3. Chương trình vệ sinh môi trường đã thực hiện.
3.4. Ảnh hưởng của vệ sinh môi trường đến chất lượng du lịch tại chợ nổi.
Chương 4: SỰ SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA DU KHÁCH ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CHỢ NỔI VÀ GIÁ TRỊ CHẤP NHẬN CỦA DÂN ĐỊA PHƯƠNG
4.1. Đánh giá của du khách về chợ nổi.
4.1.1. Thông tin về du khách.
4.1.2. Đánh giá chung của du khách về chợ nổi.
4.1.3. Đánh giá của du khách về vấn đề vệ sinh môi trường tại chợ nổi
4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của du khách nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ nổi
4.3. Giá trị sẵn lòng chấp nhận để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường của cư dân địa phương.
4.3.1. Thông tin về dân địa phương.
4.3.2. Giá trị sẵn lòng chấp nhận để cải thiện ô nhiễm môi trường tại chợ nổi Cái Răng của dân địa phương
Chương 5: ĐỀ XUẤT CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM ĐẠT ĐƯỢC SỰ SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA DU KHÁCH ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
5.1. Cơ sở đề xuất khuyến nghị
5.1.1. Kết quả WTP của du khách.
5.1.2. Những tồn tại
5.2. Các đề xuất cụ thể
5.2.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing.
5.2.2. Xây dựng các tour du lịch đáp ứng nhu cầu cho từ ng nhó m khách cụ thể.
5.2.3. Thành lập ban quản lí chợ nổi
5.2.4. Tổ chức quầy hàng lưu niệm
5.2.5. Tổ chức các hoạt động gây quỹ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận.
6.2. Kiến nghị.
6.2.1. Đối với Sở Du Lịch Cần Thơ.
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
6.2.4. Đối với cư dân địa phương
PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI TIẾNG VIỆT
PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI TIẾNG ANH.
PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI TIẾNG HOA.
PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ BIỂU BẢNG SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris