Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

234
1
18

badboy

Member
Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Lý thuyết về nông hộ
2.1.2. Khái niệm gà công nghiệp
2.1.3. Lý thuyết về hiệu quả sản xuất
2.1.4. Một số chỉ tiêu kinh tế
2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chăn nuôi gà thịt
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
3.1.1. Vị trí địa lí
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Đất đai
3.1.4. Khí hậu, thủy văn
3.2. Tình hình kinh tế xã hội của huyện Châu Thành
3.2.1. Một số lĩnh vực về xã hội và cơ sở hạ tầng
3.2.2. Tình hình kinh tế của địa phương
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE
4.1. Tình hình chung của các hộ nuôi gà thịt công nghiệp
4.1.1. Tổng quát về mẫu điều tra
4.1.2. Tình hình chung của các hộ nuôi gà thịt công nghiệp
4.2. Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp
4.2.1. Phân tích chi phí nuôi gà
4.2.2. Phân tích các chỉ tiêu kinh tế
4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi
4.3.1. Phân tích hàm thu nhập
4.3.2. Phân tích ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm đến hiệu quả chăn nuôi
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI...42 5.1. Những tồn tại, khó khăn
5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi
5.2.1. Con giống
5.2.2. Thức ăn
5.2.3. Kĩ thuật nuôi
5.2.4. Công tác thú y
5.2.5. Vốn
5.2.6. Thi trường tiêu thụ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris