Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ABBank - CN Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ABBank

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
2.1.1. Khái niệm về tín dụng
2.1.2. Tín dụng ngân hàng
2.1.3. Vai trò của tín dụng doanh nghiệp
2.1.4. Các loại hình cho vay doanh nghiệp
2.1.5. Quy trình nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp của ABBANK - CN Cần Thơ
2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CN CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ABBANK
3.1.1. Vài nét về ABBANK
3.1.2. Khái quát về ABBank - CN Cần Thơ
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ABBank - CN Cần Thơ
3.1.3.1. Chức năng
3.1.3.3. Nhiệm vụ
3.1.3.4. Quyền hạn
3.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của ABBank - CN Cần Thơ
3.2. SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ABBANK- CN CẦN THƠ TỪ năm 2006 ĐẾN năm 2008
3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2006 đến năm 2008
3.2.2. Định hướng chiến lược kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2012 19
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CN CẦN THƠ TỪ năm 2006 ĐẾN năm 2008
4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA ABBANK TỪ
Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay DN tại ABBank - CN Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
636
Bài viết
1,349
Thành viên
704
Thành viên mới
Bùi Phương D