Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 GIỚI HẠN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.6 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số vấn đề về kết quả kinh doanh
2.1.2 Tổng quan về hoạt động của ngân hàng
2.1.3 Các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.4 Các chỉ số đo lường rủi ro của ngân hàng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2 Các hoạt động chính của ngân hàng
3.1.3 Cơ cấu tổ chức và điều hành
3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.1.5 Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2009
3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.2.1 Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng
3.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn (2006 - 2008)
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
4.1.1 Thuận lợi
4.1.2 Khó khăn
4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG
4.2.1 Huy động vốn
4.2.2 Về hoạt động cho vay
4.2.3 Về chất lượng tín dụng
5.2.4 Về công tác tài chính
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
5.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris