Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cái Khế

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cái Khế
CHƯƠNG I
I. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
III. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Nội dung nghiên cứu:
2. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG II
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN.
1. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2. Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh
3. Sự cần thiết của phân tích hoạt động kinh doanh
4. Mục đích và nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
5. Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Ngân hàng
6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng
7. Các chỉ số đánh giá rủi ro
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp thu thập số liệu.
2. Phương pháp phân tích.
CHƯƠNG III KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHƯƠNG IV
I. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN, CHI PHÍ VÀ THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CÁI KHẾ.
1 . THU NHẬP
2. Chi phí
3. Lợi nhuận
II. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK CÁI KHẾ
III. SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC LỢI NHUẬN, CHI PHÍ, THU NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.
CHƯƠNG V
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHO EXIMBANK CÁI KHẾ.
I. GIẢI PHÁP LÀM TĂNG THU NHẬP
II. GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ
III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
CHƯƠNG VI
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris