Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tại & phát triển chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tại & phát triển chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Giới hạn về thời gian
1.3.2. Giới hạn về không gian
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Một số khái niệm cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế
2.1.1. Thanh toán quốc tế là gì?
2.1.2. Đặc điểm của thanh toán quốc tế
2.1.3. Chức năng của thanh toán quốc tế
2.1.4. Vai trò của TTQT đối với hoạt động của các NHTM
2.1.5. Các phương tiện thanh toán quốc tế
2.1.6. Các phương thức thanh toán quốc tế
2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế
2.2.1. Doanh số thanh toán quốc tế
2.2.2. Doanh số cho vay
2.2.3. Doanh số thu nợ
2.2.4. Một số khái niệm về nợ
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ BIDV CẦN THƠ
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
3.3. Các hoạt động chính tại BIDV Cần Thơ
3.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.4.1. Ban giám đốc
3.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
3.5. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng
3.6. Tình hình thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
3.7.Mục tiêu của ngân hàng trong năm 2009
3.8. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.8.1. Đối với doanh thu
3.8.2. Đối với chi phí
3.8.3. Đối vơi lợi nhuận
Chương 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI BIDV CẦN THƠ
4.1. Thực trạng thanh toán quốc tế của ngân hàng giai đoạn (2006-2008)
4.1.1. Kết quả hoạt động TTQT qua 3 năm (2006 - 2008)
4.1.2. Kết quả hoạt động TTQT theo từng phương thức thanh toán
4.1.3. Nhận xét về tình hoạt động TTQT tại BIDV Cần Thơ giai đoạn (2006 - 2008)
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động TTQT
4.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
4.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong
Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI
5.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế
5.1.1. Phổ cập kiến thức về tín dụng chứng từ cho nhân viên thanh toán quốc tế
5.1.2. Hoàn thiện hệ thống luật pháp về quản lý ngoại hối, thanh toán quốc tế và xuất nhập khẩu
5.1.3. Thiết lập 1 hệ thống đối tác uy tín, tin cậy trong giao dịch
5.1.4. Lựa chọn hình thức trả tiền phù hợp với hàng hóa mua bán
5.1.5. Cho vay mua nguyên liệu chế biến với lãi suất ưu đãi
5.1.6. Thực hiện ưu đãi về giá sản phẩm dịch vụ
5.1.7. Lựa chọn những phương pháp giải quyết phù hợp khi có tranh chấp xảy ra
5.1.8. Trang bị công nghệ thông tin, phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới đa dạng
5.1.9. Mở rộng quan hệ với khách hàng
5.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế trong thời gian sắp tới
5.2.1. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động TTQT
5.2.2. Giải pháp nhằm phát triển thanh toán quốc tế trong thời gian sắp tới80 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Kiến nghị đến Chính Phủ
6.2.2. Đối với Ngân hàng NNVN
6.2.3. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và Ban ngành có liên quan
6.2.4. Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
6.2.5. Kiến nghị đến chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris