Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ chăn nuôi vịt thịt tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ chăn nuôi vịt thịt tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1. Giới thiệu tổng quan
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Sự cần thiết nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung
2.2 Mục tiêu cụ thể
3. Kiểm định giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Kết quả mong đợi
6. Đối tượng thụ hưởng
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp thu thập số liệu
1. Phương pháp luận và cơ sở lý luận
3. Các phương pháp sử dụng trong phân tích
3.1 Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí (CBA)
3.2 Phương pháp hồi quy tuyến tính
3.3 Các tỷ số tài chính
CHƯƠNG 3: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1. Khái niệm và vai trò của kinh tế hộ
1.1 Khái niệm về hộ
1.2 Khái quát về kinh tế hộ
1.3 Sự khác nhau giữa kinh tế hộ và kinh tế trang trại
1.4 Vai trò của kinh tế hộ trong quá trình phát triển ngày nay
2. Giới thiệu chung về huyện Trần Văn Thời
2.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Khí hậu và thời tiết
2.1.3 Thủy văn
2.1.4 Nguồn nước
2.1.5 Tài nguyên đất
2.1.6 Tài nguyên rừng
2.1.7 Tài nguyên biển
2.1.8 Khoáng sản
2.1.9 Môi trường sinh thái
2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2.1 Dân số
2.2.2 Lao động
3. Khái quát về tình hình chăn nuôi vịt ở nước ta
3.1 Đặc điểm sản xuất
3.2 Đặc điểm chung về công tác giống vịt ở nước ta
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi vịt
4.1 Giống
4.2 Thức ăn
4.3 Nước
4.4 Chăm sóc
4.5 Thuốc thú y
4.6 Các mầm bệnh ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi
5. Thực trạng của ngành chăn nuôi vịt trong những năm gần đây
5.1 Thuận lợi
5.2 Khó khăn
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Vùng nghiên cứu và mẫu điều tra
2. Thông tin về hộ chăn nuôi vịt
3. Thông tin về đàn vịt
4. Thông tin khác
5. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt thịt
5.1 Chi phí
5.1.1 Chi phí con giống
5.1.2 Chi phí thức ăn
5.1.3 Chi phí lao động
5.1.4 Một số chi phí khác
5.2 Doanh thu
5.3 Phân tích hiệu quả bằng phương pháp CBA
5.4 Các tỷ số tài chính
6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ
7 Ưu điểm và khuyết điểm của việc chăn nuôi vịt
7.1 Ưu điểm
7.2 Khuyết điểm
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1. Tăng chất lượng con giống
2. Giảm chi phí thức ăn
3. Tăng giá bán
4. Giảm tỷ lệ chết
5. Tăng trọng lượng bình quân
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris