Luận văn phân tích hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu và thư tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam chi

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn phân tích hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu và thư tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Các phương thức thanh toán quốc tế
2.1.1 Phương thức chuyển tiền
2.1.2 Phương thức thanh toán nhờ thu
2.1.3 Phương thức tín dụng chứng từ
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Thơ (Vietinbank Cần Thơ)
3.1.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Công Thương Việt Nam
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank CẦN THƠ
3.1.3 Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETINBANK CẦN THƠ
4.1 Khái quát hoạt động xuất nhập khẩu TP.Cần Thơ
4.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của VIETINBANK CẦN THƠ từ năm 2006
đến năm 2008
4.3 Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại VIETINBANK CẦN THƠ
4.3.1 Giới thiệu chung về tình hình thanh toán quốc tế tại VIETINBANK CẦN THƠ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris