Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh An Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh An Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Giới hạn nội dung
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN.
2.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2. Phân loại tín dụng
2.1.3. Vai trò tín dụng
2.1.4. Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn
2.1.5. Quy trình cho vay khách hàng
2.1.6. Một số khái niệm
2.1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL
3.1. Giới thiệu tổng quan
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng PTN ĐBSCL.
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng PTN ĐBSCL chi nhánh An Giang
3.2. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân Hàng PTN ĐBSCL
3.2.1. Thu nhập
3.2.2. Chi phí.
3.2.3. Lợi nhuận
3.3. Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG
4.1. Phân tích tình hình nguồnvốn tại Ngân hàng 2006 - 2008
4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng 2006-2008.
4.2.1. Đánh giá chung về tình hình tín dụng tại Ngân hàng
4.2.2. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng 2006 - 2008. 33 4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng PTN ĐBSCL chi nhánh An Giang.
4.3.1. Hệ số thu nợ
4.3.2. Dư nợ trên vốn huy động
4.3.3. Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân
4.3.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.3.5. Thu nhập từ lãi/Chi phí lãi
4.3.6. Lợi nhuận/Doanh thu
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG
5.1. Giải pháp về nguồn vốn
5.1.1. Khó Khăn
5.1.2. Biện pháp
5.2. Một số giải pháp về doanh số cho vay.
5.2.1. Khó khăn
5.2.2. Biện pháp
5.3. Một số giải pháp về doanh số thu nợ
5.3.1. Khó khăn
5.3.2. Biện pháp
5.4. Một số biện pháp về dư nợ và nợ xấu
5.4.1. Khó khăn
5.4.2. Biện pháp
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang
6.2.2. Đối với cơ quan Nhà Nước.
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris