Luận văn Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại NHNO&PTNN tỉnh Sóc Trăng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Ngắn Hạn Tại NHNO&PTNN tỉnh Sóc Trăng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi về không gian
1.3.2 Phạm vi về thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.2 Bản chất tín dụng
2.1.3 Phân loại tín dụng
2.1.4 Chức năng tín dụng
2.1.5 Vai trò của tín dụng đối với nền tín dụng
2.1.6 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.4.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1 Khái quát quá trình hình thành ngân hàng Agribank
3.2 Khái quát quá trình hình thành ngân hàng Agribank chi nhánh Sóc Trăng
3.2.1 Sơ lược sự hình thành và phát triển của chi nhánh
3.2.2 Cơ cấu tổ chức và các phòng ban trực thuộc
3.2.3 Kết quả hoạt động trong 3 năm, phương hướng và mục tiêu hoạt động trong thời gian tới
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TRONG 3 NĂM
4.1 Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng trong 3 năm
4.2 Phân tích khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng
4.3 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn của ngân hàng
4.3.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.3.4 Phân tích tình hình nợ xấu
4.4 Phân tích hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng trong 3 năm
4.5 So sánh với ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng
4.5.1 Sơ lược về chi nhánh Sacombank
4.5.2 So sánh một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn giữa ngân hàng Agribank và Sacombank chi nhánh Sóc Trăng
4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng
4.6.1 Các yếu tố chủ quan
4.6.2 Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
5.1 Những hạn chế trong hoạt động tín dụng ngắn hạn
5.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với lãnh đạo Tỉnh Sóc Trăng
6.2.2 Đối với Ngân hàng Agribank chi nhánh Sóc Trăng
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
638
Bài viết
1,353
Thành viên
771
Thành viên mới
Doris