Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang
MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu
1.1.Sự cần thiết của đề tài...
1.2.Mục tiêu nghiên cứu ...
1.2.1.Mục tiêu chung ...
1.2.2.Mục tiêu cụ thể ...
1.3.Phạm vi nghiên cứu ...
1.3.1.Không gian .
1.3.2.Thời gian ...
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4.Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1.Phương pháp luận...
2.1.1.Tổng quan về tín dụng Ngân hàng ...
2.1.2.Tổng quan về Ngân hàng Thương mại ...
2.1.3.Tổng quan về chất lượng tín dụng
2.1.4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trun -dài hạn ...
2.2.Phương pháp nghiên cứu ...
2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu ...
2.2.2.Phương phap xử lý số liệu
Chương 3: Giới thiệu về NHCT VN chi nhánh AG
3.1.Vài nét về điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội AG ...
3.2.Quá trình hình thành và phát triển
3.3.Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động ...
3.4.Chức năng và phạm vi hoạt động của NHCT AG ...
3.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT AG qua 3 năm
3.6.Định hướng phát triển của NHCT AG những năm tới ...
Chương 4: Phân tích tình hình tín dụng trung - dài hạn tại NHCT AG
4.1.Phân tích tình hình nguồn vốn tại NHCT AG qua 3 năm
4.1.1.Tình hình nguồn vốn
4.1.2.Phân tích tình hình huy động vốn...
4.2.Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn...
4.2.1.Phân tích doanh số cho vay trung - dài hạn ...
4.2.2.Phân tích doanh số thu nợ trung - dài hạn
4.2.3.Phân tích dư nợ cho vay trung - dài hạn ...
4.2.3.1.Phân tích dư nợ cho vay trung - dài hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3.2.Phân tích dư nợ cho vay trung - dài hạn theo ngành kinh tế
4.2.4.Phân tích tình hình nợ xấu tại NHCT qua 3 năm
4.2.4.1.Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng
4.2.4.2.Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế ...
4.2.4.3.Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế ...
4.2.5.Nguyên nhân gây ra nợ xấu
4.2.5.1.Nguyên nhân từ phía khách hàng
4.2.5.2.Nguyên nhân từ tài sản đảm bảo
4.2.5.3.Nguyên nhân chủ quan
Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn tại NHCT VN chi nhánh AG
4.2.5.4.Nguyên nhân khách quan
4.2.5.5.Nguyên nhân liên quan đến các yếu tố pháp lý
4.2.6.Đánh giá hoạt động tín dụng trung dài hạn tại NHCT AG
Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trung - dài hạn
5.1.Một số vấn đề khó khăn của NHCT AG ...
5.2.Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung - dài hạn ...
5.2.1.Huy động vốn
5.2.2.Thường xuyên tìm hiểu tình hình kinh tế trong và ngoài nước
5.2.3.Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho CBTD
5.3.Biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng ...
5.3.1.Thẩm định kỹ khách hàng trước khi cho vay
5.3.2.Phân tích tín dụng khách hàng ...
5.3.3.Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn của khách h àng ...
5.3.4.Phân tán rủi ro tín dụng
Chương 6: Kết luận - Kiến nghị
6.1.Kết luận
6.1.Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris