Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lượt khảo tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại.
2.1.2. Nguồn vốn ngân hàng thương mại
2.1.3. Những vấn đề chung về tín dụng.
2.1.4. Rủi ro và các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng
2.1.5. Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.6. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.
2.1.7. Phân loại tín dụng
2.1.8. Một số lý luận khác liên quan đến tín dụng
2.1.9. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH SACOMBANK TẠI CẦN THƠ
3.1. Đặc điểm tình hình tại thành phố Cần Thơ
3.2. Quá trình hình thành và phát triển của Sacombank nói chung và chi nhánh Sacombank tại Cần Thơ nói riêng
3.2.1. Khái quát về Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
3.2.2. Khái quát về Sacombank Cần Thơ
3.3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.
3.4. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Sacombank Cần Thơ
3.4.1. Hoạt động huy động vốn
3.4.2. Hoạt động tín dụng
3.4.3. Dịch vụ
3.5. Khái quát thực trạng và kết quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh 3.5.1. Thu nhập
3.5.2. Chi phí
3.5.3. Lợi nhuận
3.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Cần Thơ qua 3 năm. 27 3.6. Tình hình huy động vốn
3.6.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
3.6.2. Tiền gửi tiết kiệm
3.6.3. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
3.7. Tình hình sử dụng vốn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH SACOMBANK CẦN THƠ
4.1. Phân tích hoạt động cho vay
4.1.1. Phân tích doanh số cho vay
4.1.2. Phân tích tình hình thu nợ
4.1.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2. Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng
4.2.1. Hệ số thu nợ
4.2.2. Tỷ số nợ quá hạn
4.2.3. Dư nợ trên vốn huy động
4.2.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ
4.2.5. Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 5: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH SACOMBANK CẦN THƠ
5.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2. Yếu tố con người trong hoạt động tín dụng
5.3. Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng
5.3.1.Một số biện pháp hạn chế nợ quá hạn.
5.3.2. Nâng cao công tác thẩm đinh
5.3.3. Biện pháp xử lý rủi ro
5.3.4. Phân tán rủi ro
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris