Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.3. Câu hỏi nghiên cứu:
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.1. Phương pháp luận:
2.1.1. Khái niệm phân tích kết quả hoạt động kinh doanh:
2.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4. Đối tượng sử dụng công cụ phân tích hoạt động doanh nghiệp:
2.1.5. Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh:
2.1.6. Những cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau:
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu:
Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU CÀ MAU
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:
3.2. Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2. Tình hình nhân sự:
3.3. Tổng kết sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2004, 2005, 2006:
3.4. Định hướng phát triển của công ty
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU CÀ MAU
4.1. Phân tích kết quả tiêu thụ một số sản phẩm chính:
4.1.1. Sản phẩm của công ty:
4.1.2. Kênh phân phối
4.1.3. Thị trường tiêu thụ:
4.2. Tình hình lợi nhuận:
4.2.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung
4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận:
4.3. Một số tỷ số:
4.3.1. Nhóm chỉ tiêu tài chính:
4.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn:
4.3.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP:
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.2. Một số giải pháp
5.2.1. Nâng cao mức tiêu thụ cả về số lượng và giá trị
5.2.2. Tăng lợi nhuận
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris