Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MHB - chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MHB - chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi không gian
1.3.2 Phạm vi thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý luận
2.1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại
2.1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.3 Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM
2.1.5 Phân tích ma trận SWOT
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB)
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2 Phương hướng phát triển
3.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng
3.2.1 Huy động tiền gửi
3.2.2 Hoạt động cho vay
3.2.3 Kinh doanh mua bán ngoại tệ
3.2.4 Nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư
3.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ
3.3.1 Sơ đồ tổ chức
3.3.2 Chức năng của các phòng ban
3.3.3 Nhận xét về cơ cấu tổ chức
3.4 Phân tích sơ lược về cơ cấu nguồn vốn và tài sản tại MHB Cần Thơ
3.4.1 Cơ cấu nguồn vốn
3.4.2 Cơ cấu tài sản
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB - CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB - Chi nhánh Cần Thơ
4.1.1 Phân tích tình hình lợi nhuận
4.1.2 Tình hình thu nhập
4.1.3 Phân tích tình hình chi phí
4.1.4 Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB - Chi nhánh Cần Thơ
4.2.1 Điểm manh và điểm yếu của ngân hàng
4.2.2 Cơ hội và thách thức
4.2.3 Phân tích ma trận Swot
Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.2 Giải pháp về tình hình cho vay
5.3 Tăng cường quản lý rủi ro
5.3.1 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng
5.3.2 Phân tích kỹ về khách hàng trước khi cho vay
5.3.3 Thực hiện bảo hiểm tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết Luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1 Đối với Ngân hàng
6.2.2 Đối với các cơ quan Nhà Nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris