Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng Đầu Tư phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng Đầu Tư phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Thời gian
1.4.2. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.2. Một số định nghĩa liên quan
2.1.3. Tổng quan về rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu và các chỉ tiêu cần phân tích
2.2.2. Các chỉ tiêu cần phân tích
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1. Giới thiệu chung
3.1.1. Giới thiệu về ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam
3.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Vĩnh Long
3.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Vĩnh Long 17
3.3. Chức năng nhiệm vụ
3.4. Thuận lợi và khó khăn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình nguồn vốn
4.1.1. Vốn huy động
4.1.2. Tiền gửi tiết kiệm của tổ chức tài chính
4.1.3. Nguồn vốn khác
4.1.4. Vốn và các quỹ
4.2. Tình hình sử dụng vốn
4.2.1. Tình hình doanh số cho vay
4.2.2. Tình hình thu nợ
4.2.3. Tình hình dư nợ
4.2.4. Tình hình nợ xấu
4.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng
4.3.1. DN ngắn hạn /Tổng DN
4.3.2. DN trung, dài hạn/Tổng DN
4.3.3. Dư nợ trên vốn huy động
4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
4.3.5. Hệ số thu hồi nợ
4.3.6. Tỷ lệ nợ xấu
4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
4.4.1. Thu nhập
4.4.2. Chi phí
4.5. Đánh giá khả năng sinh lợi của ngân hàng
4.6.1. Hệ số chênh lệch lãi
4.6.2. Hệ số doanh lợi
4.6.3. Hệ số sử dụng tài sản
4.6.4. Hệ số ROA
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỢI
5.1. Tóm tắt kết quả
5.2. Đề ra giải pháp
5.2.1. Giải pháp điều chỉnh nguồn vốn
5.2.2. Giải pháp về tình hình cho vay
5.2.3. Nâng cao khả năng thu nợ
5.2.4. Giảm thiểu nợ xấu
5.2.5. Nâng cao khả năng sinh lợi
5.2.6. Hạn chế rủi ro.
I. Kết luận
II. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris