Luận văn Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.2 Sự cần thiết của việc nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Các giả thuyết kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1 Các giả thuyết kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian nghiên cứu
1.4.2 Thời gian nghiên cứu
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4.4 Giới hạn đề tài
1.5 Lược khảo tài liệu tham khảo
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái quát về sự hài lòng của khách hang
2.1.2 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL
2.1.3 Một số mô hình nghiên cứu chỉ số hài lòng
2.1.4 Tổng quan về thẻ thanh toán
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1 Giới thiệu địa bàn thành phố Cần Thơ
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Đặc điểm tự nhiên
3.1.3 Dân số trung bình
3.1.4 Thành tựu kinh tế xã hội
3.2 Tốc độ phát triển dịch vụ ATM của các ngân hàng trong cả nước
3.3 Tốc độ phát triển dịch vụ ATM của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3.3.1 Tình hình tín dụng - ngân hàng ở Cần Thơ
3.3.2 Tốc độ phát triển dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng ở Tp.Cần Thơ32
Chương 4: PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM
4.1 Mô tả khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ trên địa bàn Tp. Cần Thơ
4.2 Các ngân hàng được chọn sử dụng thẻ ATM
4.3 Mức độ sử dụng thẻ ATM của khách hàng
4.4 Mục đích sử dụng thẻ của khách hàng
4.5 Thời gian sử dụng thẻ ATM của khách hàng
4.6 Quyết định mở thẻ ATM của khách hàng
4.7 Mức độ quan trọng của nguồn thông tin đối với quyết định chọn dịch vụ thẻ ATM
4.8 Mức độ quan trọng của các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng để mở thẻ ATM
4.9 Kiểm định sự kỳ vọng và cảm nhận sau khi trải nghiệm
4.10 Các vấn đề phát sinh khi sử dụng thẻ ATM
4.11 So sánh mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng
4.13 Những loại hình dịch vụ cần cung cấp thêm
4.14 Những phản ứng của khách hàng khi không hài lòng
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM
5.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
5.1.1 Nâng cao tiện ích của thẻ và chăm sóc tốt khách hàng
5.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm
5.1.3 Mở rộng hệ thống máy ATM và điểm POS
5.1.4 Tăng cường kết nối ngân hàng và liên minh thẻ
5.1.5 Tăng cường an ninh bảo mật
5.2 Marketing cho thẻ
5.3 Phát triển nguồn nhân lực
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với Ngân hàng thương mại
6.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước
6.2.3 Đối với Nhà nước và Bộ tài chính
6.2.4 Đối với khách hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris