Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Á Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Á Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Tín dụng Ngân hàng
2.1.2. Rủi ro tín dụng
2.1.3. Những nguyên nhân đẫn đến rủi ro tín dụng
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng trong ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3:KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu về ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng phòng ban
3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 2006-2008
3.3. Phương hướng hoạt động từ năm 2006- 2010
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT Á CẦN THƠ
4.1. Phân tích thực trạng tín dụng của Ngân hàng (2006 - 2008)
4.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng
4.1.2 Thực trạng tín dung tại NH TMCP Việt Á Cần Thơ
4.1.2.1 Phân tích doanh số cho vay từ năm 2006-2008
4.1.2.2 Phân tích doanh số thu nợ năm 2006- 2008
4.1.2.3 Phân tích doanh số dư nợ năm 2006- 2008
4.1.3 Tình hình nợ quá hạn
4.1.4 Đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng
4.1.4.1 Chỉ số dư nợ trên vốn huy động
4.1.4.2 Hệ số thu nợ
4.1.4.3 Chỉ số rủi ro tín dụng
4.1.4.4 Chỉ số vòng quay vốn tín dụng
4.2. Phân tích rủi ro tín dụng của NH giai đoạn 2006-2008
4.2.1 Phân tích rủi ro tín dụng qua nợ xấu.
4.2.1.1 Tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.2.1.2 Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.2.1.3 Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng qua thực tế phân tích
4.2.2.1 Nguyên nhân khách quan
4.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT Á CẦN THƠ
5.1. Những thuận lợi và thách thức của NH trong giai đoạn hiện nay
5.1.1 Thuận lợi
5.1.2 Khó khăn
5.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng.
5.2.1. Giải pháp về huy động vốn
5.2.2. Giải pháp về sử dụng vốn
5.2.3 Một số giải pháp về doanh số thu nợ
5.2.4 Một số giải pháp về doanh số dư nợ
5.2.5 Một số giải pháp về nợ quá hạn
5.3 Một số biện pháp hạn chế rủi ro
5.3.1 Đánh giá khách hàng
5.3.2 Phân tán rủi ro
5.3.3 Công tác theo dõi, giám sát trong khi cho vay
5.3.4 Nâng cao chất lượng trình độ cán bộ tín dụng
5.3.5 Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro khác
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2.Kiến nghị
6.2.1. Đối với hội sở chính
6.2.2. Đối với Ngân hàng
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris