Luận văn Phân tích Tác động của lãi suất đến kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT quận Cái Răng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích Tác động của lãi suất đến kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT quận Cái Răng
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vị thời gian
1.3.3. Phạm vi nội dung
1.4. Lược khảo tài liệu
Chương 2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề về lãi suất
2.1.2. Các chỉ số đánh giá tác động của lãi suất
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2.Phương pháp phân tích
Chương 3: Giới thiệu chi nhánh ngân hàng nông nghiệp à phát triển nông thôn quận Cái Răng
3.1.Vị trí địa lý và kinh tế xã hôi của quận Cái Răng
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của NNNo & PTNT quận Cái Răng
3.3. Chức năng và hoạt động của ngân hàng
3.3.1. Chức năng của ngân hàng
3.3.2. Hoạt độngkinh doanh của ngân hàng
3.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận
3.5. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Chương 4: Tác động của lãi suất đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng
Tác động của lãi suất đến kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT quận Cái Răng
4.1. Tình hình nguồn vốn và tài sản nhạy cảm với lãi suất
4.1.1. Tình hình nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
4.1.2. Tình hình tài sản nhạy cảm với lãi suất
4.2. Biến động lãi suất của NHNo & PTNT
4.2.1. Biến động của lãi suất huy động
4.2.2. Biến động của lãi suất cho vay
4.3. Tác động của lãi suất đến kết quả kinh doanh
4.3.1. Ảnh hưởng của lãi suất đến chi phí
4.3.2. Ảnh hưởng của lãi suất đến thu nhập
4.3.3. Tác động của lãi suất đến lợi nhuận ngân hàng
Chương 5: Các giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng
5.1. Những vấn đề còn tồn tại của NHNo & PTNT quận Cái Răng
5.1.1. Những mặc tích cực
5.1.2. Những mặc hạn chế
5.1.3. Phương hướng hoạt động
5.2. Giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2.1. Về hạn chế rủi ro lãi suất
5.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT TP. Cần Thơ
6.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6.2.3. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris