Luận văn Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết Kế-Xây Dựng Phú Tân

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết Kế-Xây Dựng Phú Tân
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.Sự cần thiết nghiên cứu
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.3.Phạm vi nghiên cứu:
1.4.Phương pháp nghiên cứu
1.5.Kế hoạch nghiên cứu
CHƯƠNG 2:Đ ẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ -XÂY DỰNG PHÚ TÂN
2.1.Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn v à cơ cấu tổ chức của công ty:
2.3.Phương hướng hoạt động của công ty:
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ-XÂY DỰNG PHÚ TÂN
3.1. Đánh giá tình hình tài chính
3.2. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty Cổ Phần Thiết Kế- Xây Dựng Phú Tân:
3.3. Phân tích tổng hợp và rút ra nhận xét chung
CHƯƠNG 4: CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ GI ẢI PHÁP
4.1.Đánh giá hoạt động tài chính:
4.2.Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty:
CHƯƠNG 5: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.KẾT LUẬN:
5.2.KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris