Luận văn Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết Kế-Xây Dựng Phú Tân

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết Kế-Xây Dựng Phú Tân
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.Sự cần thiết nghiên cứu
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.3.Phạm vi nghiên cứu:
1.4.Phương pháp nghiên cứu
1.5.Kế hoạch nghiên cứu
CHƯƠNG 2:Đ ẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ -XÂY DỰNG PHÚ TÂN
2.1.Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn v à cơ cấu tổ chức của công ty:
2.3.Phương hướng hoạt động của công ty:
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ-XÂY DỰNG PHÚ TÂN
3.1. Đánh giá tình hình tài chính
3.2. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty Cổ Phần Thiết Kế- Xây Dựng Phú Tân:
3.3. Phân tích tổng hợp và rút ra nhận xét chung
CHƯƠNG 4: CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ GI ẢI PHÁP
4.1.Đánh giá hoạt động tài chính:
4.2.Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty:
CHƯƠNG 5: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.KẾT LUẬN:
5.2.KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
634
Bài viết
1,347
Thành viên
682
Thành viên mới
yen nhung29