Luận văn Phân tích thực trạng bán hàng rong tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích thực trạng bán hàng rong tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian nghiên cứu
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1.5.1 Tài liệu trong nước
1.5.2 Tài liệu nước ngoài
1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về hoạt động bán hàng rong
2.1.2. Định nghĩa về di cư
2.1.3. Định nghĩa thu nhập của lao động
2.1.4. Định nghĩa trợ cấp.
2.1.5. Định nghĩa về sinh kế
2.1.6. Phân loại người bán hàng rong theo hàng hóa
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC BÁN HÀNG RONG TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1.1. Sơ lược về thành phố Cần Thơ
3.1.2. Khái quát về quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
3.2. ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC BÁN HÀNG RONG TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3.2.1. Thông tin về gia đình người bán hàng rong
3.2.2. Đặc điểm của người bán hàng rong
3.2.3. Điều kiện sống và làm việc của người bán hàng rong
3.2.4. Đặc điểm của công việc bán hàng rong
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGHỀ VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG RONG
4.1. PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN THAM GIA BÁN HÀNG RONG
4.1.1. Nghề nghiệp trước khi tham gia bán hàng rong
4.1.2. Phân tích nguyên nhân “kéo” và “đẩy” đối với nhóm người nhập cư
4.1.3. Phân tích các yếu tố dẫn đến việc tham gia nghề bán hàng rong
4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG
4.2.1. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và giới tính của người tham gia bán hàng rong
4.2.2. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và trình độ học vấn của người bán hàng rong
4.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và loại hàng hóa buôn bán của người bán hàng rong
4.2.4. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và thời gian bán hàng
4.2.5. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và hoạt động bán hàng
4.2.6. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và nguồn vốn để buôn bán
4.2.7. Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và đối tượng nhập cư
4.2.8. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người bán hàng rong
4.3. KHOẢN TRỢ CẤP CHO GIA ĐÌNH TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG RONG
4.3.1. Thời điểm gửi tiền về cho gia đình
4.3.2. Số tiền gửi về cho gia đình trong năm qua
CHƯƠNG 5: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI
5.2. NHỮNG KHÓ KHĂN
5.3. GIẢI PHÁP
5.3.1. Phát huy mặt tích cực
5.3.2. Hạn chế mặt tiêu cực
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. MỘT SỐ KẾT LUẬN
6.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.2.1. Về phía nhà nước
6.2.2. Về phía người bán hàng rong
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
689
Bài viết
1,399
Thành viên
592
Thành viên mới
Gia Hân