Luận văn Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề đan lợp tại phường Thới Long Quận Ô Môn TPCT

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề đan lợp tại phường Thới Long Quận Ô Môn TPCT
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Đặc vấn đề
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo
1.6. Nội dung của đề tài
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Phương pháp luận
2.1.1. Một số thuật ngữ về ngành nghề và làng nghề truyền thống
2.1.2. Các ngành nghề truyền thống đặc trưng ở ĐBSCL
2.1.3. Vai trò của nghề truyền thống đối với phát triển kinh tế địa phương
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Thu thập số liệu
2.2.1.1 Chọn địa bàn nghiên cứu
2.2.1.2 Số liệu sơ cấp được thu thập từ các đối tượng sau
2.2.1.3 Số liệu thứ cấp
2.2.2 Phương pháp phân tích
2.2.2.1. Đối với mục tiêu (1)
2.2.2.2 .Đối với mục tiêu (2)
2.2.2.3. Đối với mục tiêu (3)
Chương 1: Giới thiệu chung
2.2.2.4. Đối với mục tiêu (4)
2.5.Một số chính sách liên quan đến phát triển ngành nghề truyền thống
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA NGHỀ ĐAN LỢP TẠI PHƯỜNG THỚI LONG QUẬN Ô MÔN TPCT
3.1. Giới thiệu địa bàn nghên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Đất đai và khí hậu
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa xã hội
3.1.2.1. Kinh tế
3.1.2.2. Văn hóa - xã hội
3.1.3. cơ sở hạ tầng
3.2. Vài nét sơ lược về các nghề truyền thống nông thôn tại TPCT
3.3. Qúa trình hình thành và phát triển nghề đan lợp tại Thới long...
3.4. Phân tích thực trạng hoạt động của các hộ sản xuất
3.4.1. Mô tả quá trình sản xuất
3.4.2. Chu kỳ sản xuất
3.4.3. Tình hình nguyên vật liệu
3.4.4.Thiết bị sản xuất
3.4.5. Nguồn lao động
3.4.6. Nguồn vốn sản xuất
3.5. Thị trường
3.5.1. Mô tả kênh thị trường
3.5.2. Thị trường tiêu thụ
3.5.3 Hình thức liên hệ và thanh toán trong kênh thị trường
3.6. Đánh giá mức độ am hiểu về quản lý và điều hàng của chủ hộ
Chương 1: Giới thiệu chung
3.8. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của hộ sản xuất
3.8.1. Các yếu tố tham gia ngành nghề
3.8.1.1. Yếu tố bên trong
3.8.1.2. Yếu tố bên ngoài
3.8.2. So sánh lợi thế của nghề làm lợp với các nghề đan đát khác
3.7. Kết quả sản xuất
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGHỀ ĐAN LỢP TẠI THỚI LONG
4.1. Phân tích lợi thế cạnh tranh
4.2. Mô hình 5 động lực của Micchael Poter
4.2.1. Đối thủ cạnh tranh
4.2.2. Nhà cung cấp
4.2.3. Nhà tiêu thụ
4.2.4. Khả năng tham gia của các đối thủ mới
4.2.5. Sản phẩm thay thế
4.3. Mô hình kim cương
4.3.1. Lợi thế cạnh tranh và bất lợi
4.3.1.1. Lợi thế
4.3.1.2. Bất lợi
4.3.2. Các định chế hỗ trợ
4.3.2.1. Lợi thế
4.3.2.2. Bất lợi
4.3.3. Các ngành hỗ trợ có liên quan
4.3.4. Các điều kiện về cầu
Chương 1: Giới thiệu chung
4.4. Ma trận Swot
4.4.1. Điểm mạnh
4.4.2. Điểm yếu
4.4.3. Cơ hội
4.4.4. Đe dọa
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA NGHỀ ĐAN LỢP TẠI THỚI LONG
5.1. Đổi mới hình thức sản xuất
5.2. Giải pháp kỹ thuật
5.3. Giải pháp về vốn
5.4. Giải pháp thị trường
5.4. Sơ đồ Venn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris