Luận văn Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề gốm mỹ nghệ tại TXVL tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề gốm mỹ nghệ tại TXVL tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHỀ GỐM MỸ NGHỆ TẠI THỊ XÃ VĨNH LONG TỈNH VĨNH LONG
3.1 VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ NGHỀ GỐM
3.1.1 Giới thiệu về nghề gốm của Việt Nam
3.1.2 Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển nghề gốm tại TXVL
3.2 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.2.1 Điều kiện tự nhiên
3.2.2 Điều kiện xã hội
3.2.3 Tình hình phát triển kinh tế của TXVL
3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NGHỀ GỐM MỸ NGHỆ TẠI TXVL
3.3.1. Nguồn lực sản xuất
3.3.2 Chu kỳ sản xuất
3.3.3 Mô tả quy trình sản xuất gốm mỹ nghệ
Chương 1. Giới thiệu chung
3.3.4 Mô tả kênh thị trường
3.3.5 Phân tích kỹ năng nhà sản xuất
3.3.6 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VÀ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
V. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ THAM GIA NGÀNH NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGHỀ GỐM MỸ NGHỆ TẠI THỊ XÃ VĨNH LONG TỈNH VĨNH LONG
4.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ THAM GIA NGÀNH NGHỀ
4.1.1 Yếu tố tham gia ngành nghề
4.1.2 Yếu tố bên ngoài
4.2 ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGHỀ GỐM MỸ NGHỆ TẠI TXVL
4.2.1 Phân tích mô hình 5 động lực
4.2.2 Phân tích mô hình kim cương
4.2.3 Phân tích ma trận SWOT
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ GỐM MỸ NGHỆ TẠI TXVL TỈNH VĨNH LONG
5.1 GIẢI PHÁP VỀ VỐN
5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC HỘI NGHỀ GỐM
5.3 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VIỆC KHAI THÁC LÃNG PHÍ NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT
5.4 GIẢI PHÁP VỀ ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT
5.5 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LIÊN KẾT
5.6 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH MARKETING TIÊU THỤ HÀNG HÓA
5.7 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
Chương 1. Giới thiệu chung
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris