Luận văn Phân tích thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác marketing tại công ty viễn thông quân đội trên địa bàn quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác marketing tại công ty viễn thông quân đội trên địa bàn quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề cơ bản về marketing
2.1.1.1 Marketing là gì?
2.1.1.1Nhiệm vụ của marketing
2.1.1.2Vai trò và chức năng của marketing
2.1.1.3 Marketing và chiến lược tiếp thị
2.1.2. Thành phần cơ bản của marketing thương mại và dịch vụ
2.1.2. Phân tích môi trường kinh doanh
2.1.4. Một số khái niệm về viễn thông
2.1.4.1. Khái niệm mạng viễn thông
2.1.4.2. Dịch vụ viễn thông
2.1.4.3. Đặc điểm dịch vụ viễn thông
2.1.4.4. Vài nét về thị trường viễn thông Cần Thơ
2.1.4.5. Tác động của Bưu chính Viễn thông đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY VIETTEL
3.1. Giới thiệu về Công ty viễn thông quân đội CN Cần Thơ.
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty viễn thông quân đội
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động.
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Nhân sự trong công ty
3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh.
3.1.7. Môi trường văn hóa công ty
3.2. Phân tích thực trạng công tác marketing tại công ty.
3.2.1. Phân tích tình hình hoạt động marketing tại công ty
3.3. Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty
3.3.1. Môi trường kinh doanh của công ty
3.3.1.1. Môi trường vĩ mô
3.3.1.2 Môi trường tác nghiệp
3.4. Phân tích SWOT
3.4.1. Cơ hội
3.4..2 Thách thức
Chương 4 NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY
4.1. Đào tạo và huấn luyện nhân viên
4.3. Chiến lược sản phẩm
4.4. Chiến lược giá
4.5. Chiến lược phân phối
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2.1. Đối với công ty
5.2.2. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris